#1 2010-07-08 21:00:31

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

H.G. 50 / 2009 - calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente

HOTARÂRE nr. 50 din 29 ianuarie 2009
privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 144/2008
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009
Data intrarii in vigoare : 3 februarie 2009


    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 144/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa între 0,15 si 0,85%, aplicata asupra bazei lunare de calcul, respectiv asupra sumei veniturilor brute realizate lunar."
    2. Anexele nr. 3 si 4 se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

                        PRIM-MINISTRU
                           EMIL BOC

                       Contrasemneaza:
                      _______________

                 Ministrul muncii, familiei
                   si protectiei sociale,
                        Marian Sârbu

                Ministrul finantelor publice,
                       Gheorghe Pogea

    Bucuresti, 29 ianuarie 2009.
    Nr. 50.


    ANEXA 1
    ________
   (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
______________________________________                                   GRILA
          de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc

Nr. crt.    Clasa de risc CR    Tariful de risc
                                                (% din BC*)
       
1            1 .00              0.15
2            1.25              0.159
3            1.5                                0.168
4            1.75              0.178
5            2                                0.187
6            2.25              0.196
7            2.5                   0.205
8            2.75              0.214
9            3                    0.224
10            3.25              0.233
11            3.5                    0.242
12            3.75              0.251
13            4                    0.26
14            4.25              0.27
15            4.5                    0.279
16            4.75              0.288
17            5                    0.297
18            5.25             0.306
19            5.5                    0.316
20            5.75              0.325
21            6                    0.334
22            6.25             0.343
23            6.5                    0.352
24            6.75              0.362
25            7                    0.371
26            7.25              0.38
27            7.5                    0.389
28            7.75              0.398
29            8                    0.408
30            8.25              0.417
31            8.5                    0.426
32            8.75              0.435
33            9                    0.444
34            9.25              0.454
35            9.5                    0.472
36            9.75              0.481
37            10                    0.49
38            10.25    0.426
39            10.5              0.5
40            10.75    0.509
41            11                    0.518
42            11.25              0.275
43            11.5              0.536
44            11.75              0.546
45            12                    0.555
46            12.25    0.564
47            12.5              0.573
48            12.75    0.582
49            13                    0.592
50            13.25    0.601
51            13.5              0.61
52            13.75    0.619
53            14                    0.628
54            14.25    0.638
55            14.5             0.647
56            14.75    0.656
57            15                    0.665
58            15.25    0.674
59            15.5              0.684
60            15.75    0.693
61            16                    0.702
62            16.25    0.711
63            16.5              0.72
64            16.75    0.73
65            17                    0.739
66            17.25    0.748
67            17.5              0.757
68            17.75    0.766
69            18                0.776
70            18.25    0.785
71            18.5              0.794
72            18.75    0.803
73            19                     0.812
74            19.25    0.822
75            19.5              0.831
76            19.75    0.84
77            20                    0.85

___________
    *BC) - baza de calcul


    ANEXA 2
   _________
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
_______________________________

                           TARIFUL DE RISC
          pe sectoare de activitate ale economiei nationale,
                           pentru anul 2009

Nr.
Crt.    Activitatea din economia nationala    Cod
CAEN   

CR    Tarif de risc
(%BC*)
NC    CAEN                                            CC    CR    TR
1    Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase    0111    3.50    0.242
2    Cultivarea orezului                                        0112    4.00    0.260
3    Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor                    0113    3.50    0.242
4    Cultivarea trestiei de zahar                                    0114    3.75    0.251
5    Cultivarea tutunului                                        0115    3.75    0.251
6    Cultivarea plantelor pentru fibre textile                                0116    3.75    0.251
7    Cultivarea altor plante din culturi nepermanente                            0119    3.50    0.242
8    Cultivarea strugurilor                                    0121    2.50    0.205
9    Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale                            0122    2.50    0.205
10    Cultivarea fructelor citrice                                    0123    2.50    0.205
11    Cultivarea fructelor semintoase si sâmburoase                            0124    2.50    0.205
12    Cultiv.fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi            0125    2.75    0.214
13    Cultivarea fructelor oleaginoase                                0126    3.50    0.242
14    Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor                            0127    2.50    0.205
15    Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. si a plantelor de uz farm.                0128    3.25    0.233
16    Cultivarea altor plante permanente                                 0129    4.50    0.279
17    Cultivarea plantelor pentru înmultire                                0130    2.50    0.205
18    Cresterea bovinelor de lapte                                    0141    4.50    0.279
19    Cresterea altor bovine                                    0142    4.50    0.279
20    Cresterea cailor si a altor cabaline                                0143    3.25    0.233
21    Cresterea camilelor si a camelidelor                                0144    2.25    0.196
22    Cresterea ovinelor si a caprinelor                                 0145    3.25    0.233
23    Cresterea porcinelor                                        0146    5.00    0.297
24    Cresterea pasarilor                                        0147    3.00    0.224
25    Cresterea altor animale    0149    3.00    0.224
26    Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)    0150    4.25    0.270
27    Activitati auxiliare pentru productia vegetala    0161    5.75    0.325
28    Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor    0162    2.50    0.205
29    Activitati dupa recoltare    0163    4.25    0.270
30    Pregatirea semintelor    0164    4.00    0.260
31    Vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului si activitati de servicii anexe vânatorii    0170    11.00    0.518
32    Silvicultura si alte activitati forestiere    0210    4.25    0.270
33    Exploatare forestiera    0220    4.75    0.288
34    Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana    0230    3.50    0.242
35    Activitati de servicii anexe silviculturii    0240    5.00    0.297
36    Pescuitul maritim    0311    1.75    0.178
37    Pescuitul în ape dulci    0312    1.75    0.178
38    Acvacultura maritima    0321    1.25    0.159
39    Acvacultura în ape dulci    0322    2.00    0.187
40    Extractia carbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg)    0510    14.25    0.638
41    Extractia carbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg)    0520    10.00    0.481
42    Extractia petrolului brut    0610    4.50    0.279
43    Extractia gazelor naturale    0620    4.50    0.279
44    Extractia minereurilor feroase    0710    11.50    0.536
45    Extractia minereurilor de uraniu si toriu    0721    5.75    0.325
46    Extractia altor minereuri metalifere neferoase    0729    12.75    0.582
47    Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei    0811    11.50    0.536
48    Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului     0812    6.25    0.343
49    Extractia mineralelor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale    0891    8.25    0.417
50    Extractia turbei    0892    3.75    0.251
51    Extractia sarii    0893    4.25    0.270
52    Alte activitati extractive n.c.a.    0899    12.25    0.564
53    Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale    0910    8.75    0.435
54    Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor    0990    5.00    0.297
55    Prelucrarea si conservarea carnii    1011    5.00    0.297
56    Prelucrarea si conservarea carnii de pasare    1012    2.25    0.196
57    Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)    1013    5.25    0.306
58    Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si a molustelor    1020    1.75    0.178
59    Prelucrarea si conservarea cartofilor     1031    3.75    0.251
60    Fabricarea sucurilor de fructe si legume    1032    1.00    0.150
61    Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.    1039    2.50    0.205
62    Fabricarea uleiurilor si grasimilor    1041    3.25    0.233
63    Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare    1042    2.50    0.205
64    Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor    1051    5.00    0.297
65    Fabricarea înghetatei    1052    1.00    0.150
66    Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon    1061    5.75    0.325
67    Fabricarea amidonului si a produselor din amidon    1062    3.00    0.224
68    Fabricarea pâinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie    1071    3.00    0.224
69    Fabric.biscuitilor si piscoturilor;fabric.prajiturilor si a prod.conservate de patiserie    1072    4.00    0.260
70    Fabric.macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare    1073    6.75    0.362
71    Fabricarea zaharului    1081    5.75    0.325
72    Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei si a produselor zaharoase    1082    2.25    0.196
73    Prelucrarea ceaiului si cafelei    1083    2.25    0.196
74    Fabricarea condimentelor si ingredientelor    1084    5.75    0.325
75    Fabricarea de mâncaruri preparate    1085    3.75    0.251
76    Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice    1086    1.00    0.150
77    Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.    1089    2.50    0.205
78    Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de ferma    1091    3.00    0.224
79    Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie    1092    1.00    0.150
80    Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice    1101    2.25    0.196
81    Fabricarea vinurilor din struguri    1102    2.75    0.214
82    Fabricarea cidrului si a altor vinurio din fructe    1103    1.00    0.150
83    Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare    1104    4.25    0.270
84    Fabricarea berii    1105    6.25    0.343
85    Fabricarea maltului    1106    1.00    0.150
86    Prod.de bauturi racorit.nealcoolice; prod.de ape minerale si alte ape îmbuteliate    1107    2.00    0.187
87    Fabricarea produselor din tutun    1200    3.50    0.242
88    Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile    1310    8.00    0.408
89    Productia de tesaturi    1320    9.00    0.444
90    Finisarea materialelor textile    1330    1.50    0.168
91    Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare    1391    2.75    0.214
92    Fabric.de artic.confect. din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp)    1392    4.25    0.270
93    Fabricarea de covoare si mochete    1393    11.50    0.536
94    Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase    1394    1.00    0.150
95    Fabric.de textile netesute si artic.din acestea, cu exceptia confect. de îmbracam.    1395    4.25    0.270
96    Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile    1396    4.00    0.260
97    Fabricarea altor articole textile n.c.a.    1399    4.25    0.270
98    Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele    1411    1.00    0.150
99    Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru    1412    2.25    0.196
100    Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)    1413    2.25    0.196
101    Fabricarea de articole de lenjerie de corp    1414    1.75    0.178
102    Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a.    1419    1.25    0.159
103    Fabricarea articolelor din blana    1420    1.50    0.168
104    Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie    1431    1.50    0.168
105    Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de îmbracaminte    1439    3.25    0.233
106    Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor    1511    9.50    0.463
107    Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament    1512    4.75    0.288
108    Fabricarea încaltamintei    1520    2.50    0.205
109    Taierea si rindeluirea lemnului    1610    7.00    0.371
110    Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn    1621    9.00    0.444
111    Fabricarea parchetului asamblat în panouri    1622    4.25    0.270
112    Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii    1623    4.25    0.270
113    Fabricarea ambalajelor din lemn    1624    5.75    0.325
114    Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din pluta,paie si din alte mat.veget.impletite    1629    6.00    0.334
115    Fabricarea celulozei    1711    11.50    0.536
116    Fabricarea hârtiei si cartonului    1712    6.50    0.352
117    Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton    1721    7.25    0.380
118    Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton    1722    5.75    0.325
119    Fabricarea articolelor de papetarie    1723    4.25    0.270
120    Fabricarea tapetului    1724    1.00    0.150
121    Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.    1729    6.25    0.343
122    Tiparirea ziarelor    1811    1.50    0.168
123    Alte activitati de tiparire n.c.a.    1812    6.50    0.352
124    Servicii pregatitoare pentru pretiparire    1813    1.50    0.168
125    Legatorie si servicii conexe    1814    3.00    0.224
126    Reproducerea înregistrarilor    1820    1.00    0.150
127    Fabricarea produselor de cocserie     1910    5.50    0.316
128    Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului    1920    10.25    0.490
129    Fabricarea gazelor industriale    2011    5.50    0.316
130    Fabricarea colorantilor si a pigmentilor    2012    9.25    0.454
131    Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza    2013    9.25    0.454
132    Fabricarea altor produse chimice organice, de baza    2014    4.00    0.260
133    Fabricarea îngrasamintelor si produselor azotoase    2015    8.50    0.426
134    Fabricarea materialelor plastice în forme primare    2016    5.50    0.316
135    Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare    2017    4.50    0.279
136    Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice    2020    9.25    0.454
137    Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor    2030    7.00    0.371
138    Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere    2041    4.75    0.288
139    Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)    2042    4.50    0.279
140    Fabricarea explozivilor    2051    13.25    0.601
141    Fabricarea cleiurilor    2052    3.50    0.242
142    Fabricarea uleiurilor esentiale    2053    5.50    0.316
143    Fabricarea altor produse chimice n.c.a.    2059    4.00    0.260
144    Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale    2060    4.50    0.279
145    Fabricarea produselor farmaceutice de baza                             2110    5.00    0.297
146    Fabricarea preparatelor farmaceutice     2120    8.50    0.426
147    Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si  refacerea anvelopelor                                                         2211    4.25    0.270
148    Fabricarea altor produse din cauciuc                                   2219    4.50    0.279
149    Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic     2221    3.75    0.251
150    Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic                 2222    4.00    0.260
151    Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii         2223    4.00    0.260
152    Fabricarea altor produse din material plastic                          2229    4.75    0.288
153    Fabricarea sticlei plate                                               2311    7.50    0.389
154    Prelucrarea si fasonarea sticlei plate                                 2312    9.50    0.463
155    Fabricarea articolelor din sticla                                      2313    9.50    0.463
156    Fabricarea fibrelor din sticla                                         2314    8.25    0.417
157    Fabricarea de sticlarie tehnica                                        2319    8.50    0.426
158    Fabricarea de produse refractare                                       2320    5.25    0.306
159    Fabricarea placilor si dalelor din ceramica                            2331    9.00    0.444
160    Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa                                           2332    7.25    0.380
161    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental    2341    5.50    0.316
162    Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica                            2342    10.00    0.481
163    Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica              2343    10.50    0.500
164    Fabricarea altor produse tehnice din ceramica    2344    3.50    0.242
165    Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.    2349    8.50    0.426
166    Fabricarea cimentului                                                  2351    7.00    0.371
167    Fabricarea varului si ipsosului                                        2352    10.00    0.481
168    Fabricarea produselor din beton pentru constructii     2361    6.50    0.352
169    Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii     2362    3.25    0.233
170    Fabricarea betonului    2363    4.25    0.270
171    Fabricarea mortarului     2364    3.25    0.233
172    Fabricarea produselor din azbociment     2365    10.50    0.500
173    Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos    2369    5.25    0.306
174    Taierea, fasonarea si finisarea pietrei                                2370    3.75    0.251
175    Fabricarea produselor abrazive    2391    5.50    0.316
176    Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.     2399    7.75    0.398
177    Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje    2410    9.50    0.463
178    Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel       2420    12.25    0.564
179    Tragere la rece a barelor    2431    8.75    0.435
180    Laminare la rece a benzilor înguste     2432    5.00    0.297
181    Productia de profile obtinute la rece     2433    8.75    0.435
182    Trefilarea firelor la rece     2434    9.25    0.454
183    Productia metalelor pretioase                                          2441    10.00    0.481
184    Metalurgia aluminiului     2442    13.75    0.619
185    Productia plumbului, zincului si cositorului     2443    12.00    0.555
186    Metalurgia cuprului     2444    12.25    0.564
187    Productia altor metale neferoase    2445    10.00    0.481
188    Prelucrarea combustibililor nucleari     2446    5.75    0.325
189    Turnarea fontei                                                        2451    12.75    0.582
190    Turnarea otelului    2452    14.50    0.647
191    Turnarea metalelor neferoase usoare     2453    6.75    0.362
192    Turnarea altor metale neferoase     2454    12.00    0.555
193    Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice     2511    7.50    0.389
194    Fabricarea de usi si ferestre din metal     2512    5.75    0.325
195    Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala     2521    3.75    0.251
196    Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice    2529    6.25    0.343
197    Prod.generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala)         2530    8.00    0.408
198    Fabricarea armamentului si munitiei     2540    6.25    0.343
199    Fabric.produselor metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor       2550    7.00    0.371
200    Tratarea si acoperirea metalelor     2561    4.75    0.288
201    Operatiuni de mecanica generala     2562    8.50    0.426
202    Fabricarea produselor de taiat     2571    4.50    0.279
203    Fabricarea articolelor de feronerie     2572    10.00    0.481
204    Fabricarea uneltelor     2573    5.75    0.325
205    Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din  otel    2591    8.50    0.426
206    Fabricarea ambalajelor usoare din metal      2592    6.75    0.362
207    Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri     2593    4.25    0.270
208    Fabric.de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe     2594    4.00    0.260
209    Fabricarea altor articole din metal n.c.a.    2599    4.50    0.279
210    Fabricarea subansambluri lor electronice (module)    2611    2.50    0.205
211    Fabricarea altor componente electronice      2612    1.75    0.178
212    Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice      2620    5.75    0.325
213    Fabricarea echipamentelor de comunicatii                               2630    2.00    0.187
214    Fabricarea produselor electronice de larg consum      2640    1.50    0.168
215    Fabric.de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie    2651    2.25    0.196
216    Productia de ceasuri     2652    1.00    0.150
217    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie     2660    1.75    0.178
218    Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice     2670    1.75    0.178
219    Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati înregistrarilor    2680    1.00    0.150
220    Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice           2711    6.00    0.334
221    Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii       2712    5.00    0.297
222    Fabricarea de acumulatori si baterii    2720    3.25    0.233
223    Fabricarea de cabluri cu fibra optica     2731    4.25    0.270
224    Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice    2732    4.50    0.279
225    Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice     2733    6.00    0.334
226    Fabricarea de echipamente electrice de iluminat    2740    2.75    0.214
227    Fabricarea de aparate electrocasnice    2751    5.50    0.316
228    Fabricarea de echipamente casnice neelectrice    2752    3.00    0.224
229    Fabricarea altor echipamente electrice    2790    4.75    0.288
230    Fabric.de mot.si turbine(cu exceptia celor pentru avioane, autoveh.si motociclete)    2811    7.50    0.389
231    Fabricarea de motoare hidraulice    2812    5.50    0.316
232    Fabricarea de pompe si compresoare    2813    5.50    0.316
233    Fabricarea de articole de robinetarie    2814    5.50    0.316
234    Fabric.lagarelor,angrenajelor, cutiilor de viteza si a elem.mecanice de transmisie    2815    6.25    0.343
235    Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor    2821    4.75    0.288
236    Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat    2822    4.75    0.288
237    Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)    2823    1.75    0.178
238    Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric    2824    3.50    0.242
239    Fabric.echip.de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic    2825    5.75    0.325
240    Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala    2829    3.50    0.242
241    Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere    2830    9.75    0.472
242    Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului    2841    8.50    0.426
243    Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.    2849    9.00    0.444
244    Fabricarea utilajelor pentru metalurgie    2891    8.50    0.426
245    Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii    2892    10.25    0.490
246    Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului    2893    9.00    0.444
247    Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei si a pielariei    2894    4.50    0.279
248    Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului    2895    3.00    0.224
249    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului    2896    5.00    0.297
250    Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.    2899    3.00    0.224
251    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier    2910    10.75    0.509
252    Productia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci    2920    5.50    0.316
253    Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si motoare de autovehicule    2931    2.75    0.214
254    Fabric.altor piese si accesorii pentru autoveh. si pentru motoare de autovehicule    2932    6.50    0.352
255    Constructia de nave si structuri plutitoare    3011    7.00    0.371
256    Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement    3012    5.75    0.325
257    Fabricarea materialului rulant    3020    5.25    0.306
258    Fabricarea de aeronave si nave spatiale    3030    6.25    0.343
259    Fabricarea vehiculelor militare de lupta    3040    6.25    0.343
260    Fabricarea de motociclete    3091    1.00    0.150
261    Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi    3092    3.75    0.251
262    Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.    3099    3.00    0.224
263    Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine    3101    3.75    0.251
264    Fabricarea de mobila pentru bucatarii    3102    4.25    0.270
265    Fabricarea de saltele si somiere    3103    5.00    0.297
266    Fabricarea de mobila n.c.a.    3109    5.75    0.325
267    Baterea monedelor    3211    1.75    0.178
268    Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase    3212    1.50    0.168
269    Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare    3213    1.50    0.168
270    Fabricarea instrumentelor muzicale    3220    8.25    0.417
271    Fabricarea articolelor pentru sport    3230    2.75    0.214
272    Fabricarea jocurilor si jucariilor    3240    1.75    0.178
273    Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice    3250    2.50    0.205
274    Fabricarea maturilor si periilor    3291    2.00    0.187
275    Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.    3299    1.75    0.178
276    Repararea articolelor fabricate din metal    3311    6.00    0.334
277    Repararea masinilor    3312    7.50    0.389
278    Repararea echipamentelor electronice si optice    3313    2.50    0.205
279    Repararea echipamentelor electrice    3314    5.00    0.297
280    Repararea si întretinerea navelor si barcilor    3315    7.75    0.398
281    Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale    3316    5.50    0.316
282    Repararea si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a.    3317    6.25    0.343
283    Repararea altor echipamente    3319    6.50    0.352
284    Instalarea masinilor si echipamentelor industriale    3320    6.50    0.352
285    Productia de energie electrica     3511    7.00    0.371
286    Transportul energiei electrice    3512    3.75    0.251
287    Distributia energiei electrice    3513    5.00    0.297
288    Comercializarea energiei electrice    3514    5.00    0.297
289    Productia gazelor    3521    2.50    0.205
290    Distributia combustibililor gazosi, prin conducte    3522    4.00    0.260
291    Comercializerea combustibililor gazosi, prin conducte    3523    4.00    0.260
292    Furnizarea de abur si aer conditionat    3530    5.25    0.306
293    Captarea, tratarea si distributia apei    3600    4.50    0.279
294    Colectarea si epurarea apelor uzate     3700    12.25    0.564
295    Colectarea deseurilor nepericuloase    3811    4.00    0.260
296    Colectarea deseurilor periculoase    3812    7.00    0.371
297    Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase    3821    6.50    0.352
298    Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase    3822    7.50    0.389
299    Demontarea (dezasamblarea)masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor    3831    6.00    0.334
300    Recuperarea materialelor reciclabile sortate    3832    5.50    0.316
301    Activitati si servicii de decontaminare    3900    3.25    0.233
302    Dezvoltare (promovare) imobiliara    4110    1.00    0.150
303    Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale    4120    4.50    0.279
304    Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor    4211    3.50    0.242
305    Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane    4212    4.50    0.279
306    Constructia de poduri si tuneluri    4213    5.00    0.297
307    Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide    4221    5.25    0.306
308    Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii    4222    5.00    0.297
309    Constructii hidrotehnice    4291    6.00    0.334
310    Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.     4299    4.50    0.279
311    Lucrari de demolare a constructiilor    4311    9.50    0.463
312    Lucrari de pregatire a terenului    4312    9.50    0.463
313    Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii    4313    3.75    0.251
314    Lucrari de instalatii electrice    4321    4.00    0.260
315    Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire si de aer conditionat    4322    4.50    0.279
316    Alte lucrari de instalatii pentru constructii    4329    4.75    0.288
317    Lucrari de ipsoserie    4331    3.00    0.224
318    Lucrari de tâmplarie si dulgherie    4332    4.50    0.279
319    Lucrari de pardosire si placare a peretilor    4333    1.75    0.178
320    Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri    4334    3.00    0.224
321    Alte lucrari de finisare     4339    3.25    0.233
322    Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii    4391    4.00    0.260
323    Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.    4399    4.75    0.288
324    Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)    4511    1.75    0.178
325    Comert cu alte autovehicule    4519    1.75    0.178
326    Întretinerea si repararea autovehiculelor    4520    3.00    0.224
327    Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule    4531    2.25    0.196
328    Comert cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule    4532    2.25    0.196
329    Comert cu motociclete,piese si acces.aferente,întret.si repararea motocicletelor    4540    1.00    0.150
330    Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile si cu semifabricate    4611    1.50    0.168
331    Intermed.în comertul cu combustib.,minereuri,metale si prod.chimice pentru ind.    4612    2.00    0.187
332    Intermedieri în comertul cu material lemnos si materiale de constructii    4613    4.00    0.260
333    Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale nave si avioane    4614    1.00    0.150
334    Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie    4615    1.00    0.150
335    Intermed.în comertul cu textile, confectii din blana, încaltaminte si art. din piele    4616    1.00    0.150
336    Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun    4617    2.00    0.187
337    Intermedieri în comertul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a.    4618    1.75    0.178
338    Intermedieri în comertul cu produse diverse    4619    1.50    0.168
339    Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat    4621    2.50    0.205
340    Comert cu ridicata al florilor si al plantelor    4622    1.00    0.150
341    Comert cu ridicata al animalelor vii    4623    2.00    0.187
342    Comert cu ridicata la blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate    4624    2.50    0.205
343    Comert cu ridicata al fructelor si al legumelor    4631    1.25    0.159
344    Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne    4632    1.25    0.159
345    Comert cu ridicata al prod.lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile    4633    5.50    0.316
346    Comert cu ridicata al bauturilor    4634    1.50    0.168
347    Comert cu ridicata al produselor din tutun    4635    1.75    0.178
348    Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase    4636    1.00    0.150
349    Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente    4637    1.00    0.150
350    Comert cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peste, crustacee si moluste    4638    1.25    0.159
351    Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun    4639    2.25    0.196
352    Comert cu ridicata al produselor textile    4641    1.00    0.150
353    Comert cu ridicata al îmbracamintei si încaltamintei    4642    1.00    0.150
354    Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor     4643    2.25    0.196
355    Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de întretinere    4644    1.00    0.150
356    Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie    4645    1.50    0.168
357    Comert cu ridicata al produselor farmaceutice    4646    1.25    0.159
358    Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat    4647    2.25    0.196
359    Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor    4648    1.50    0.168
360    Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc    4649    1.25    0.159
361    Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui    4651    1.00    0.150
362    Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii    4652    2.00    0.187
363    Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor    4661    1.00    0.150
364    Comert cu ridicata al masinilor-unelte    4662    1.00    0.150
365    Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii    4663    2.25    0.196
366    Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat    4664    1.00    0.150
367    Comert cu ridicata al mobilei de birou    4665    1.00    0.150
368    Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou    4666    1.00    0.150
369    Comert cu ridicata al altor masini si echipamente     4669    4.25    0.270
370    Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al prod. derivate    4671    1.25    0.159
371    Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice    4672    2.25    0.196
372    Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare    4673    2.25    0.196
373    Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de încalzire    4674    1.75    0.178
374    Comert cu ridicata al produselor chimice    4675    1.75    0.178
375    Comert cu ridicata al altor produse intermediare     4676    2.50    0.205
376    Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor    4677    2.00    0.187
377    Comert cu ridicata nespecializat     4690    2.50    0.205
378    Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun    4711    1.50    0.168
379    Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare    4719    1.25    0.159
380    Comert cu amanuntul al fructelor si leg. proaspete, în magazine specializate    4721    1.50    0.168
381    Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, în magazine specializate    4722    1.50    0.168
382    Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate    4723    1.00    0.150
383    Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate    4724    2.00    0.187
384    Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate    4725    1.50    0.168
385    Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate    4726    1.00    0.150
386    Comert cu amanuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate    4729    1.00    0.150
387    Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, în magazine specializate    4730    1.75    0.178
388    Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui, în magazine specializate    4741    1.00    0.150
389    Comert cu amanuntul al echip.pentru telecomunicatii în magazine specializate    4742    1.00    0.150
390    Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate    4743    2.50    0.205
391    Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate    4751    1.00    0.150
392    Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, în magazine specializate    4752    1.25    0.159
393    Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate    4753    1.00    0.150
394    Comert cu amanuntul al artic. si aparat.electrocasnice, în magazine specializate    4754    2.50    0.205
395    Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate    4759    1.75    0.178
396    Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate    4761    1.75    0.178
397    Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate    4762    1.75    0.178
398    Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, in magazine specializate    4763    2.50    0.205
399    Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate    4764    1.00    0.150
400    Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate    4765    1.00    0.150
401    Comert cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine specializate    4771    1.25    0.159
402    Comert cu amanuntul al încaltamintei si articolelor din piele, în magazine specializate    4772    3.25    0.233
403    Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate    4773    1.00    0.150
404    Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate    4774    1.00    0.150
405    Comert cu amanuntul al prod.cosmetice si de parfumerie, în magazine specializ.    4775    1.50    0.168
406    Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, în magazine specializate    4776    1.00    0.150
407    Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate    4777    1.00    0.150
408    Comert cu ananuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate    4778    1.00    0.150
409    Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine    4779    1.25    0.159
410    Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioscuri si piete    4781    1.00    0.150
411    Comert cu amanuntul al textilelor, îmbracamintei si încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete    4782    1.00    0.150
412    Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse    4789    1.00    0.150
413    Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet    4791    1.25    0.159
414    Comert cu amanuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioscurilor si pietelor    4799    1.25    0.159
415    Trasporturi interurbane de calatori pe calea ferata    4910    7.00    0.371
416    Transporturi de marfa pe calea ferata    4920    7.00    0.371
417    Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori    4931    5.75    0.325
418    Transporturi cu taxiuri    4932    2.50    0.205
419    Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.    4939    5.75    0.325
420    Transporturi rutiere de marfuri    4941    4.25    0.270
421    Servicii de mutare    4942    4.25    0.270
422    Transporturi prin conducte    4950    4.25    0.270
423    Transporturi maritime si costiere de pasageri    5010    5.75    0.325
424    Transporturi maritime si costiere de marfa    5020    5.75    0.325
425    Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare    5030    3.00    0.224
426    Transportul de marfa pe cai navigabile interioare    5040    3.00    0.224
427    Transporturi aeriere de pasageri     5110    4.50    0.279
428    Transporturi aeriene de marfa    5121    4.50    0.279
429    Depozitari    5210    8.00    0.408
430    Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre    5221    5.00    0.297
431    Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa    5222    4.75    0.288
432    Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene    5223    3.50    0.242
433    Manipulari    5224    10.75    0.509
434    Alte activitati anexe transporturilor    5229    1.50    0.168
435    Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal    5310    3.50    0.242
436    Alte activitati postale si de curier    5320    2.25    0.196
437    Hoteluri si alte facilitati de cazare similare    5510    1.75    0.178
438    Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata    5520    1.00    0.150
439    Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere    5530    1.00    0.150
440    Alte servicii de cazare    5590    1.00    0.150
441    Restaurante    5610    2.50    0.205
442    Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente    5621    1.50    0.168
443    Alte servicii de alimentatie n.c.a.    5629    1.75    0.178
444    Baruri si alte activitati de servire a bauturilor    5630    1.50    0.168
445    Activitati de editare a cartilor    5811    1.00    0.150
446    Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare    5812    1.00    0.150
447    Activitati de editare a ziarelor    5813    1.00    0.150
448    Activitati de editare a revistelor si periodicelor    5814    1.25    0.159
449    Alte activitati de editare    5819    1.75    0.178
450    Activitati de editare a jocurilor de calculator    5821    2.00    0.187
451    Activitati de editare a altor produse software    5829    2.00    0.187
452    Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune    5911    2.50    0.205
453    Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune    5912    5.50    0.316
454    Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune    5913    1.00    0.150
455    Proiectia de filme cinematografice    5914    1.00    0.150
456    Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala    5920    1.75    0.178
457    Activitati de difuzare a programelor de radio    6010    2.00    0.187
458    Activitati de difuzare a programelor de televiziune    6020    2.00    0.187
459    Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu    6110    3.25    0.233
460    Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)    6120    3.25    0.233
461    Activitati de telecomunicatii prin satelit    6130    3.25    0.233
462    Alte activitati de telecomunicatii    6190    3.25    0.233
463    Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)    6201    2.00    0.187
464    Activitati de consultanta în tehnologia informatiei    6202    1.50    0.168
465    Activitati de management (gestiune ti exploatare) a mijloacelor de calcul    6203    1.50    0.168
466    Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei    6209    1.75    0.178
467    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe    6311    1.25    0.159
468    Activitati ale portalurilor web    6312    1.00    0.150
469    Activitati ale agentiilor de stiri    6391    1.00    0.150
470    Alte activitati de servicii informationale n.c.a.    6399    1.25    0.159
471    Activitati ale bancii centrale (nationale)    6411    3.75    0.251
472    Alte activitati de intermedieri monetare    6419    1.25    0.159
473    Activitati ale holdingurilor    6420    1.00    0.150
474    Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare    6430    1.00    0.150
475    Leasing financiar    6491    1.75    0.178
476    Alte activitati de creditare    6492    1.00    0.150
477    Alte intermedieri financiare n.c.a.    6499    1.00    0.150
478    Activitati de asigurari de viata    6511    1.75    0.178
479    Alte activitati de asigurari (exceptând asigurarile de viata)    6512    1.75    0.178
480    Activitati de reasigurare    6520    1.75    0.178
481    Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia celor din sist. public de asigurari sociale)    6530    1.00    0.150
482    Administrarea pietelor financiare    6611    1.00    0.150
483    Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare    6612    1.00    0.150
484    Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activitati de asig.si fonduri de pensii    6619    1.00    0.150
485    Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor     6621    1.00    0.150
486    Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari    6622    1.00    0.150
487    Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii    6629    1.00    0.150
488    Activitati de administrare a fondurilor    6630    1.00    0.150
489    Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii    6810    1.75    0.178
490    Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate    6820    2.50    0.205
491    Agentii imobiliare    6831    1.00    0.150
492    Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract    6832    1.25    0.159
493    Activitati juridice    6910    1.00    0.150
494    Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal    6920    1.00    0.150
495    Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate     7010    1.00    0.150
496    Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii    7021    3.00    0.224
497    Activitati de consultanta pentru afaceri si management    7022    2.75    0.214
498    Activitati de arhitectura    7111    2.25    0.196
499    Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea    7112    2.25    0.196
500    Activitati de testari si analize tehnice    7120    3.25    0.233
501    Cercetare-dezvoltare în biotehnologie    7211    4.25    0.270
502    Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie    7219    4.25    0.270
503    Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste    7220    1.00    0.150
504    Activitati ale agentiilor de publicitate    7311    1.25    0.159
505    Servicii de reprezentare media    7312    1.25    0.159
506    Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice    7320    3.75    0.251
507    Activitati de design specializat    7410    1.25    0.159
508    Activitati fotografice    7420    1.25    0.159
509    Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)    7430    1.75    0.178
510    Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a.     7490    2.50    0.205
511    Activitati veterinare    7500    6.00    0.334
512    Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare    7711    1.00    0.150
513    Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele    7712    1.00    0.150
514    Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv    7721    1.00    0.150
515    Închirierea de casete video si discuri    7722    1.00    0.150
516    Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.    7729    1.00    0.150
517    Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole    7731    1.00    0.150
518    Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii    7732    1.00    0.150
519    Activit.de închiriere si leasing cu mas. si echipam.de birou (inclusiv calculatoare)    7733    1.00    0.150
520    Activitati de închiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa    7734    1.00    0.150
521    Activitati de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian    7735    1.00    0.150
522    Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echip. si bunuri tangibile n.c.a.    7739    1.00    0.150
523    Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)    7740    1.25    0.159
524    Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca    7810    1.50    0.168
525    Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului    7820    1.50    0.168
526    Servicii de furnizare si management a fortei de munca    7830    1.50    0.168
527    Activitati ale agentiilor turistice    7911    2.25    0.196
528    Activitati ale tur-operatorilor    7912    2.25    0.196
529    Alte activitati de rezervare si asistenta turistica    7990    2.25    0.196
530    Activitati de protectie si garda    8010    2.25    0.196
531    Activitati de servicii privind sistemele de securizare    8020    3.75    0.251
532    Activitati de investigatii    8030    2.25    0.196
533    Activitati de servicii suport combinate    8110    2.75    0.214
534    Activitati generale de curatenie a cladirilor    8121    1.25    0.159
535    Activitati specializate de curatenie    8122    1.25    0.159
536    Alte activitati de curatenie    8129    2.50    0.205
537    Activitati de întretinere peisagistica    8130    4.00    0.260
538    Activitati combinate de secretariat    8211    1.75    0.178
539    Activit.de fotocop., de pregatire a docum.si alte activit.specializate de secretariat    8219    2.75    0.214
540    Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)    8220    1.00    0.150
541    Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor    8230    1.25    0.159
542    Activit.ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului    8291    1.25    0.159
543    Activitati de ambalare    8292    4.50    0.279
544    Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.    8299    1.50    0.168
545    Servicii de administrare publica generala    8411    1.00    0.150
546    Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii în domeniul îngrijirii sanatatii, învatamântului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala    8412    2.75    0.214
547    Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice    8413    1.50    0.168
548    Activitati de afaceri externe    8421    1.00    0.150
549    Activitati de justitie    8423    1.75    0.178
550    Activitati de ordine publica si de protectie civila    8424    4.75    0.288
551    Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora    8425    2.25    0.196
552    Activitati de protectie sociala obligatorie    8430    1.50    0.168
553    Învatamânt prescolar    8510    2.75    0.214
554    Învatamânt primar    8520    2.75    0.214
555    Învatamânt secundar general    8531    1.00    0.150
556    Învatamânt secundar, tehnic sau profesional    8532    5.00    0.297
557    Învatamânt superior non-universitar    8541    2.50    0.205
558    Învatamânt superior universitar    8542    2.50    0.205
559    Învatamânt în domeniul sportiv si recreational    8551    3.75    0.251
560    Învatamânt în dom.cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)    8552    2.50    0.205
561    Scoli de conducere (pilotaj)    8553    2.75    0.214
562    Alte forme de învatamânt n.c.a.    8559    4.50    0.279
563    Activitati de servicii suport pentru învatamânt    8560    3.00    0.224
564    Activitati de asistenta spitaliceasca    8610    4.50    0.279
565    Activitati de asistenta medicala generala    8621    4.75    0.288
566    Activitati de asistenta medicala specializata    8622    4.75    0.288
567    Activitati de asistenta stomatologica    8623    2.75    0.214
568    Alte activitati referitoare la sanatatea umana    8690    5.25    0.306
569    Activitati ale centrelor de îngrijire medicala    8710    5.25    0.306
570    Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale    8720    5.00    0.297
571    Activitati ale caminelor de batrâni si ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure    8730    4.75    0.288
572    Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.    8790    3.25    0.233
573    Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrâni si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure    8810    1.00    0.150
574    Activitati de îngrijire zilnica pentru copii    8891    1.00    0.150
575    Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.    8899    1.00    0.150
576    Activitati de interpretare artistica (spectacole)    9001    4.75    0.288
577    Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)    9002    3.25    0.233
578    Activitati de creatie artistica    9003    1.50    0.168
579    Activitati de gestionare a salilor de spectacol    9004    1.00    0.150
580    Activitati ale bibliotecilor si arhivelor    9101    5.75    0.325
581    Activitati ale muzeelor    9102    1.00    0.150
582    Gestionarea monumentelor, clad. istorice si a altor obiective de interes turistic    9103    1.00    0.150
583    Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale    9104    1.75    0.178
584    Activitati de jocuri de noroc si pariuri    9200    1.25    0.159
585    Activitati ale bazelor sportive     9311    5.50    0.316
586    Activitati ale cluburilor sportive    9312    1.00    0.150
587    Activitati ale centrelor de fitness    9313    1.00    0.150
588    Alte activitati sportive    9319    1.00    0.150
589    Bâlciuri si parcuri de distractii     9321    1.00    0.150
590    Alte activitati recreative si distractive n.c.a.    9329    2.75    0.214
591    Activitati ale organizatiilor economice si patronale    9411    5.00    0.297
592    Activitati ale organizatiilor profesionale    9412    1.00    0.150
593    Activitati ale sindicatelor salariatilor    9420    1.00    0.150
594    Activitati ale organizatiilor religioase    9491    1.75    0.178
595    Activitati ale organizatiilor politice    9492    1.00    0.150
596    Activitati ale altor organizatii n.c.a.    9499    1.50    0.168
597    Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice    9511    1.00    0.150
598    Repararea echipamentelor de comunicatii    9512    1.50    0.168
599    Repararea aparatelor electronice de uz casnic    9521    1.00    0.150
600    Repararea dispozitivelor de uz gospod.si a echipamentelor pentru casa si gradina    9522    2.00    0.187
601    Repararea încaltamintei si a articolelor din piele    9523    1.00    0.150
602    Repararea mobilei si a furniturilor casnice    9524    4.00    0.260
603    Repararea ceasurilor si a bijuteriilor    9525    1.00    0.150
604    Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.    9529    2.75    0.214
605    Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana    9601    1.75    0.178
606    Coafura si alte activitati de înfrumusetare    9602    1.25    0.159
607    Activitati de pompe funebre si similare    9603    5.75    0.325
608    Activitati de întretinere corporala    9604    1.00    0.150
609    Alte activitati de servicii n.c.a.    9609    2.75    0.214

________
    BC* - baza de calcul.

    NOTA:
    1. Daca în perioada urmatoare va începe activitatea de transport spatial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activitati se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.
    2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaza cu tariful clasei 9609.
    3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaza cu tariful clasei 8421.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB