#1 2010-07-01 12:18:33

Bricktop
Member
Registered: 2010-07-01
Posts: 29

Model Plan anual de instruire privind S.U.

PROGRAM ANUAL
DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU
ANUL 2010
PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR


        ELABORAT,                        APROBAT,
              RESPONSABIL SU                           Conducatorii de activitati,  sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006  privind apararea impotriva incendiilor,  şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" .
                           Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca.
                            Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni.
                            Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel:
    a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila;
    b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati;
    c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora;
   d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor;
   e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta.
                      Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din:
   a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite;
   b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare;
   c) modificari ale legislatiei specifice."
                    In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati.
                    Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea  operatorului economic  sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene:
    - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta;
    - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare;
    - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;
   - 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare, conducere si control (sefi de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei, precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale, a administratiei publice centrale si a institutiilor statului.         
Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice. 
             Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.
             Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. 
         (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:
     a) pentru personalul de executie, de catre conducatorul locului de munca respectiv;
     b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele       de cercetare, proiectare, intretinere, reparatii, controlul calitatii, aprovizionare tehnico-materiala si desfacere, de catre sefii compartimentelor respective;
     c) pentru sefii de sectii, sectoare, compartimente functionale si sefii de departamente, de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă.


PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE - TESTARE PENTRU ANUL 2010
PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni)
Nr.
Crt.    Denumirea temei    Metoda de instruire / Metoda de evaluare    Nr. ore    Nume lector    Perioada de instruire
0    1    2    3    4    5
1    -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
- Legea 307/2006:art.22;
- Ordin MAI nr.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.21-26;
- Legea nr.481/2004:art.20;
-Obligaţiile generale şi specifice care revin      salariaţilor;
-Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice);
- Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor
   

Instruire periodică
Evaluare directă
    2   

Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor    Ianuarie

2    Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
  -Legea nr.481/2004:art.3;
-Ordin MAI nr.108/2001:art.14-27;
-Instrucţiuni privind protecţia antiseismică
- Simulare evacuare / situatie de urgenta
-Plan de evacuare
   

Instruire periodică
Evaluare directă

    2   
Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor

   
Mai
3    Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
         - Legea 307/2006 : terminologie,  art.2,6-8;
         - Ordin MAI nr.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii   307/2006 anexa nr.5
         - Legea nr.481/2004:art.1;
   

Instruire periodică
Evaluare directă
    2   

Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor    Septembrie

4    Testare anuală
Test grila de legislatie, instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca; masuri de prim ajutor
    Evaluare directa
Testare anuala
    2    Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor    Decembrie

                                                                                               

PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE - TESTARE PENTRU ANUL 2010
PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar)
Nr.
Crt.    Denumirea temei    Metoda de instruire / Metoda de evaluare    Nr. ore    Nume lector    Perioada de instruire
0    1    2    3    4    5
1    -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
- Legea 307/2006:art.22;
- Ordin MAI nr.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.21-26;
- Legea nr.481/2004:art.20;
-Obligaţiile generale şi specifice care revin      salariaţilor;
-Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice);
- Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor
   

Instruire periodică
Evaluare directă
    2   

Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor    Ianuarie, Aprilie, Iunie, Octombrie

2    Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
  -Legea nr.481/2004:art.3;
-Ordin MAI nr.108/2001:art.14-27;
-Instrucţiuni privind protecţia antiseismică
- Simulare evacuare / situatie de urgenta
-Plan de evacuare
   

Instruire periodică
Evaluare directă

    2   
Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor


Februarie, Mai, Iulie, Noiembrie
3    Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
         - Legea 307/2006 : terminologie,  art.2,6-8;
         - Ordin MAI nr.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii   307/2006 anexa nr.5
         - Legea nr.481/2004:art.1;
   

Instruire periodică
Evaluare directă
    2   

Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor    Martie, August, Septembrie

4    Testare anuală
Test grila de legislatie, instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca; masuri de prim ajutor
    Evaluare directa
Testare anuala
    2    Conducător loc muncă nominalizat prin decizie
Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Împ.Incendiilor    Decembrie

                                                                                               
                                 
PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE - TESTARETEMATICA
TEMA 1.
      -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
       - Legea 307/2006:art.22;
       - Ordin MAI nr.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii   307/2006):art.21-26;
       - Legea nr.481/2004:art.20;
     -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor;
     -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice);
     - Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor.

LEGEA 307/2006:ART.22;
        - Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
   a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
   b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
   c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
   d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
   e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
   f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
   g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
     
Ordin MAI nr.163/2007
Art. 21.
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 22.
(1) Prin loc de munca,  se intelege:
a) sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de intretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si altele asemenea;
d) utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vanzare;
g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, inregistrari si altele asemenea;
h) unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele asemenea;
i) cladire sau spatiu amenajat in cladire, avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;
j) constructie pentru cazare;
k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar- bancara;
l) biblioteca, arhiva;
m) cladire sau spatii amenajate in cladiri, avand ca destinatie invatamantul, supravegherea, ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;
n) lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;
o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou;
p) ferma zootehnica sau agricola;
q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;
r) amenajare temporara, in spatiu inchis sau in aer liber.
(2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin intelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Art. 23.
Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor ;
c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;
d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.

Art. 24.
La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:
a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatia tehnica de proiectare;
d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;
e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.

Art. 25.
(1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;
d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
(2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu.
(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.
(4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin.(2) este prezentata in anexa nr.1 la prezentele norme generale, aceasta putand fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii.

Art. 26.
(1) Interventia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;
c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate;
d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei;
f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura, fum, gaze toxice; g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.

LEGEA NR.481/2004:ART.20;
Art. 20. - (1) Cetatenii sunt obligati:
   a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;
   b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;
   c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta;
   d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;
   e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea;
   f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren;
   g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;
   h) sa permita, in situatii de protectie civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata;@
   i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii acestora;
   j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;
   k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege.
   (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) revine, corespunzator situatiei in care se gasesc, si cetatenilor straini care desfasoara activitati, au resedinta sau se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
   (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti, pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila, de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari, evacuarea de bunuri si altele asemenea, care presupun efort fizic.


                               
TEMA  2.

Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
  -Legea nr.481/2004:art.3;
-Ordin MAI nr.108/2001:art.14-27;
-Instrucţiuni privind protecţia antiseismică
- Simulare evacuare / situatie de urgenta
-Plan de evacuare

LEGEA NR.481/2004:ART.3;

(1) Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:
a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul Romaniei;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila;
c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;
e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatiile de urgenta;
f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
g) asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgenta sau de conflict armat;
h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate;
i) limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
j) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;
k) participarea la misiuni internationale specifice;
l) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico- materiale specifice in situatii de urgenta sau de conflict armat.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse in alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila sunt constituite, potrivit legii, servicii de urgenta profesioniste si voluntare.
(4) In conditiile legii se pot constitui si alte structuri de urgenta publice sau private.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND PROTECŢIA ANTISEISMICĂ

   1. CE TREBUIE SA INTREPRINDETI ANTICIPAT PENTRU  PREVENIREA UNOR AVARIERI, ACCIDENTARI SI RANIRI INTR-O SITUATIE DE CUTREMUR
   Identificati mobilierul si obiectele grele care atarna peste birouri, locuri circulate, ce pot cadea peste acestea, inlocuiti-le cu altele mai usoare, fixati-le contra detasarii sau mutati-le astfel incat sa nu va pericliteze viata sau integritatea in caz de oscilatii sau cadere (lampi grele, tablouri, oglinzi, vaze, boxe, calculatoare,monitoare, dulapuri, rafturi, etajere, etc.).
   Asigurati piesele de mobilier grele, zvelte, suprapuse si inalte intre ele, si prin prindere de un perete, grinda solida, mai ales la etajele superioare si in locurile unde se aglomereaza de obicei angajaţii.
   Amplasati toate aparatele grele  pe rotile astfel incat sa nu fie in vecinatatea iesirilor din incaperi sau coridoare, spre a nu le bloca prin deplasari, la seisme.
   Amplasati obiectele fragile si valoroase intr-un loc ma jos si sigur, iar vasele mari pentru chimicale si combustibili, in dulapuri in care sa nu se poata rasturna, in incaperi in care nu se aglomereaza angajaţii si nu exista pericol de comunicare a  incendiilor.
   Limitati deplasarile echipamentelor tehnice si utilitare mari in asa fel incat in caz de cutremur, racordurile sa nu sufere deteriorari si sa se degaje gaze, sau sa se scurga combustibili, apa, chimicale etc.
   Verificati periodic tavanele, podul, acoperisul, balcoanele, cornisele, calcanele, terasa si invelitoarea, astfel incat la seisme sa nu cada caramizi, placaje, tencuieli, ornamente, tigle, jardiniere asupra intrarilor, asupra aleilor inconjuratoare, strazilor sau la vecini.
    Extinctoarele vor fi amplasate in locuri cunoscute si accesibile, langa surse potenţiale de incendiu si veţi fi instruiţicum sa le utilizati, conform normelor PSI.
    Asigurati usile dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel incat materialele depozitate sa nu produca accidente.
    Retineti locul de amplasare al comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale si locale pentru electricitate, apa si gaze si modul lor de manevrare, astfel incat la nevoie, dupa seism, sa puteti lua unele masuri minime de interventie de urgenta (inchidere/deschidere). Pastrati la indemana truse de scule adecvate.
         Informati-va despre indeplinerea  obligatiilor legale ale detinatorilor de cladiri privind:
- evaluarea rezistentei antiseimice actuale a structurii cladirii;
- reparatiile si consolidarile necesare;
- proiectarea si executarea lucrarilor necesare;
- asigurarea pentru daune seismice, forme si taxe necesare.
        Nu uitati ca timpul actioneaza si asupra cladirilor proiectate si executate spre a rezista la seisme si ca viata dvs. depinde de masurile luate!
        Semnalati celor in drept si insistati sa se intreprinda masuri de control, intretinere si reparatii pentru oprirea degradarii unor fundatii, ziduri, acoperisuri, calcane, cornise, cosuri de fum, repararea si ancorarea cu tiranti.
       În cazuri speciale se poate proceda la evacuarea cladirii dupa un seism puternic, dar aceasta se va efectua in liniste, ordonat, fara aglomerare si numai din dispozitia celor anume desemnati de conducere, dupa verificarea cailor de iesire si a faptului ca pericolele (hazardurile) de afara nu sunt mai mari decat la ramanerea in interior.
        Efectuati periodic exercitii de evacuare controlata din diferite spatii, in corelare si cu recomandarile organelor de aparare civila sau a celor de prevenire si stingere a incendiilor.
2. CE TREBUIE SA FACETI IN TIMPUL UNUI CUTREMUR PUTERNIC?
         Aceste recomandari se refera la o multitudine de situatii care se pot regasi in mod frecvent atat la locul de muncă cat si in mediul construit inconjurator, pe durata calatoriilor zilnice, sau in locuri publice. Utilizatorii acestor recomandari pot fi deopotriva copiii sau adultii.
         Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, batranii si femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur.
         Preveniti tendintele de a se parasi locul de muncă, locuinta etc. deoarece durata redusa a fazei seismice initiale va face ca faza puternica a miscarii sa surprinda grupurile de persoane pe scari, in aglomeratie si panica, conducand la accidente nedorite.
         Daca va aflati in fata unei cladiri, ramaneti departe de aceasta, feriti-va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, care de obicei se pot prabusi in strada.
         Daca va aflati inauntru ramaneti acolo, departe de ferestre care se pot sparge, stati inspre centrul cladirii, langa un perete structural rezistent.
         Protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, birou, masa, spre a vă feri de caderea unor lampi, obiecte, mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc.
(Veti fi instruiţi de către un  specialist in structuri de rezistenta ,spre a cunoaste care sunt elementele rezistente).
         Sprijiniti-va cu palmele pe podea sau tineti-va cu mainile de piciorul mesei sau tocul usii, spre a va asigura stabilitatea.
         In lipsa unor astfel de posibilitati de a va mentine sub soc stabilitatea, va puteti proteja stand la podea langa un perete solid, ghemuit pe genunchi si coate, cu fata in jos: cu palmele impreunate va veti proteja capul (ceafa), iar cu antebratele pe lateral, fata.
        Inchideti sursele de foc cat puteti de repede, iar daca a luat foc ceva, interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic.
         Daca sunteti intr-un atelier, aplicati imediat, dupa caz, masurile de protectie specifice locului dvs. de activitate.
         Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, dar – daca puteti – deschideti usa spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, in vederea eventualei evacuari dupa terminarea miscarii seismice si verificarea starii scarilor si a zonei de la iesire. Evitati aglomeratia.
        Nu alergati in strada sau pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis si sigur, feriti-va de clădirile care se pot prăbuşi.
        Daca seismul va surprinde in autoturism, opriti-va cat puteti de repede intr-un loc deschis, evitand cladirile prea apropiate de strada, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene si stati inauntru. Feriti-va de firele de curent electric cazute.
        Daca sunteti intr-un mijloc de transport in comun sau in tren, stati pe locul dvs. pana se termina miscarea seismica. Conducatorul trebuie sa opreasca si sa deschida usile, dar nu este indicat sa va imbulziti la coborare sau sa spargeti ferestrele.
       In metrou pastrati-va calmul si ascultati recomandarile personalului trenului, daca acesta s-a oprit intre statii in tunel, fara a parasi vagoanele.
Daca va aflati intr-un loc public cu aglomerari de persoane (teatru, cinematograf, biserica, stadion, sala de sedinte) nu alergati catre iesire; imbulzeala produce mai multe victime decat cutremurul. Stati calm si linistiti-va vecinii de pe rand.
   3 . CE TREBUIE SA FACETI DUPA UN CUTREMUR PUTERNIC?

Aceste recomandari privesc actiuni deosebit de importante de revenire la normal dupa impactul seismic prin colaborarea tuturor celor implicati.
Importanta revenirii cat mai rapide la situatia anterioara este subliniata si de necesitatea de a utiliza in unele cazuri spatiile birourilor ca centre de prim-ajutor, evacuare-cazare temporara  pentru alte persoane, daca exista zone invecinate grav afectate de seism.
          Nu plecati imediat din spatiul in care va aflati. Acordati mai intai primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele speriate si in special pe cei cunoscuţi ca având afecţiuni cardiace.
          Ajutati-i pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii cazute, sa se degajeze. Atentie! Nu miscati ranitii grav (daca nu sunt in pericol imediat de a fi raniti suplimentar din alte cauze), pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat;  ajutati-i pe loc. Curatati caile de circulatie de cioburi sau substante toxice, chimicale varsate, alimente, etc.
.         Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri, sau organisme cu insarcinari oficiale, in privinta interventiei post-seismice, in cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele necesare altor actiuni.
         Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune oficiale si recomandarile de actiune imediata ale persoanelor desemnate să ia hotărâri.
         Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, de gaz, apa, canal, verificati vizual si starea constructiei in interior.
         In caz de avarii constatate, inchideti pe masura posibilitatilor alimentarea locala sau generala si anuntati imediat dupa aceea institutia de specialitate pentru interventie. Nu utilizati foc deschis pana nu ati verificat daca nu sunt scapari de gaze. Nu folositi in acest scop chibrituri sau brichete.

       Parasiti calm cladirea numai dupa seism, pentru a permite verificarea cladirii fara a lua cu dvs. lucruri inutile; verificati mai intai scara si drumul spre iesire.
       Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, caramizi, etc la iesirea din cladire utilizand o casca de protectie sau ,in lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector.
       Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare. Daca nu reusiti, iar acestea au vitraj, procedati cu calm la spargerea geamului si curatirea ramei si zonei de cioburi, utilizand un scaun, o vaza, etc.
       Evitati cladirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau salvare ce trebuie intreprinse cu un minim de masuri de securitate si fara riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi in astfel de cladiri, nu aglomerati zonele calamitate fara rost. Deplasati-va în locul stabilit prin Planul de prevenire a situaţiilor de urgenţă.
        Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice (replici), dar fiti constient ca aceasta se petrece in mod natural, cu intensitati variabile, fie in cateva ore, fie peste zile, saptamani sau luni. Numai intr-un numar redus de cazuri socul ulterior este mai puternic decat primul.
            Pentru cutremurele de Vrancea, specialistii vor putea aprecia relativ rapid, pe baza inregistrarii miscarii respective, daca energia consumata indica un eveniment puternic de o anumita magnitudine si veti fi informati; este dificil totusi de evaluat probabilistic daca eventuala energie presupus neconsumata se va degaja ulterior brusc sau treptat si in ce succesiune din domeniul timp.
          Ascultati in primul rand aprecierile specialistilor seismologi romani, buni cunoscatori ai activitatii focarului din Vrancea, care vor fi transmise suficient de repede prin mijloacele de informare in masa nationale si care trebuie considerate ca singurele surse de informare credibile.
In zonele care pot fi afectate de cutremurele locale, se pot uneori produce seisme mai mici de-a lungul unei anumite perioada de timp dupa socul principal, dupa care, de regula, activitatea seismica se reduce.
         Dupa parasirea ordonata a cladirii cautati sa obtineti informatii corecte depsre intensitatea miscarii si efectele sale si verificati mai intai afara si apoi – cu precautii – si in interior, de regula ziua, starea structurii si a altor elemente si obiecte care ar putea provoca raniri prin caderea lor.
Nu ascultati sfaturile unor asa-zisi specialisti necunoscuti care apar ad-hoc.
Prezenta unui specialist in structuri de rezistenta de a carui competenta nu va indoiti, poate reduce unele incertitudini in acest context si va poate servi de ghid in analiza vizuala a cladirii si decizia finala de evacuare sau revenire.
          Nu trebuie sa dati crezare zvonurilor privind eventualitatea unor replici seismice si urmarile lor, ascultati posturile de radio si televiziune, utilizati doar informatiile si recomandarile transmise oficial, receptionate direct de dvs. si nu din auzite. Dati concursul dvs. organizatiilor de interventie post-seismice, la analiza starii constructiilor, si la celelalte activitati, intreprinse de organele in drept.
Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunostinte necesare supravietuirii pana la interventia echipelor de salvare in cazul unei situatii extreme in care, de exemplu, ati fi surprins sub niste daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o incinta (spatiu) blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze.
In primul rand trebuie sa fiti calmi, sa ii linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de panica, sa acordati prim ajutor celor raniti, iar daca dvs. sau alta persoana din grup are posibilitatea de miscare, sa faceti un mic plan de salvare.

Deblocarea caii de acces se poate incerca numai daca prin aceasta nu se inrautateste situatia (de exemplu prin miscarea daramaturilor sau mobilierului). O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, care intotdeauna vor concentra personal specializat si aparate de ascultare ca sa identifice locurile cu persoane blocate, este sa bateti la intervale regulate cu un obiect tare in conducte invecinate sau in peretii incintei, iar daca ati stabilit controlul verbal, furnizati informatiile cerute si cereti prim-ajutor necesar.
La evacuare dati prioritate celor raniti sau sau celor despre care ştiţi că au afecţiuni care se pot croniciza într-o asemenea situaţie si ascultati recomandarile salvatorilor.
       Nu va preocupati de durata pana la salvare, deoarece in astfel de conditii, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman isi mobilizeaza resurse nebanuite pentru a trece peste o perioada critica. In acest mod se explica durate extreme de rezistenta de sute de ore in conditii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, inregistrate in tara noastra in 1977 si in mod similar in intreaga lume.

SIMULARE EVACUARE / SITUATIE DE URGENTA
PLAN DE  EVACUARE

I.    SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE

I.1.    Planul de evacuare  se intocmeste  in scopul realizarii evacuarii oamenilor in  timp scurt si in  mod organizat din zonele afectate sau potential afectate si a bunurilor materiale apartinand societatii, in afara zonelor de risc prognozate, in cazul declansarii unor  situatii de urgenta precum si dispunerea in alte locatii in care putem asigura conditii de protectie si supravietuire.         

La  declansarea oricarui tip de dezastru vom proceda la intreruperea alimentarii cu: apa , gaze, electicitate pentru a limita efectele dezastrului, pana se trece la starea de       normalitate.

I.2.    In cazul situatiilor de urgenta ce pun in pericol sanatatea, viata si integritatea, actiunea de evacuare incepe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa producerea acestuia, acodandu-se prioritate evacuarii populatiei apoi a bunurilor materiale.

I.3.    Asigurarea continuităţii funcţionării societatii,  in situatii de urgenta in conditii de deplina siguranta vom limita accesul in zona afectata iar activitatea se va desfasura in spatii protejate ce ne apartin.

In functie de evolutia situatiei de urgenta si de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea intr-o alta locatie se poate efectua in totalitate sau partial, simultan sau sucesiv.

In toate situatiile se va avea in vedere posibilitatea autoevacuarii. Desfasurarea acestei activitati impune interventia organelor specializate ale autoritatilor administratiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeratiei si blocajelor pe caile de comunicatii precum si a dezordinii si a actelor antisociale.

I.    CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE


           Pentru asigurarea îndeplinirii scopurilor propuse se impun următoarele concepte:
•    Societatea  nu se va evacua în afara teritoriului administrativ al Municipiului Ploiesti;
•    În alegerea locurilor pentru executarea evacuării se vor evita cele dispuse în zone de risc prognozat, indiferent de tipul acestuia;
•    In functie de tipul de dezastru produs avem in vedere ca locul care ne vom evacua sa nu se afle in zone de risc prognozat si locurile sa fie sigure, stabile din punct de vedere seismic.
•    La ordinul SEFULUI CELULEI DE CRIZA o persoana desemnata va executa recunoasterea zonelor si a raioanelor in care se dispune evacuarea.
•    Se intrunesc in punctul de comanda membrii echipei celulei de criza pentru a analiza posibilitatile de cazare, aprovizionare  si hranire a evacuatilor precum si depozitarea bunurilor pentru continuarea activitatii. In functie de gravitatea situatiei identifica posibilitatile de asigurare a actiunilor de evacuare.
•    Evacuarea angajaţilor şi bunurilor aparţinând Societatii  se va executa în locaţii sigure şi stabile, luându-se în evidenţă construcţiile care pot face faţă unui seism mai mare de 6,5 pe scara Richter;
•    Evacuarea angajatilor si bunurilor Societatii,  locaţia de evacuare trebuie aleasă astfel încât aceasta să fie dispusă cât mai aproape posibil de clădire,  locul în care acesta funcţionează;
•    În cazul în care, după producerea dezastrului în oras nu vor mai putea fi identificate, pentru evacuare, spaţii sigure şi stabile, se va trece la amenajarea unei tabere, în corturi in incinta societatii cu posibilitatea extinderii in IMEDIATA APROPIERE , cu asigurarea tuturor condiţiilor de funcţionare în regim de totală independenţă faţă de serviciile de utilitate publică;
•    Conţinutul actualului  „Plan de evacuare în situaţii de urgenţă” va fi adus la cunoştinţă tuturor angajaţilor în părţile ce îi privesc, atât după întocmire cât şi imediat după fiecare actualizare.
•    Evacuarea angajaţilor şi bunurilor materiale aparţinând Societatii  se execută pe urgenţe stabilite în funcţie de gradul de afectare al construcţiilor în care funcţionează permanent unitatea, precum şi a gradului de afectare a factorilor de mediu, din imediata apropiere al acesteia astfel:
-    Urgenţa I – este determinată de producerea unui dezastru  care afectează parţial sau nesemnificativ elementele de construcţie şi instalaţii ale locaţiei permanente ale Societatii  fiind posibilă revenirea angajaţilor la posturile de lucru în scurt timp;
-    Urgenţa a II-a – este determinată de producerea unui dezastru cu afectarea construcţiilor sediului,  iar pentru revenirea angajaţilor în spaţiile de lucru este necesară expertizarea acesteia de către  personalul de specialitate, eventual efectuarea unor lucrări de consolidare care pot dura  cel puţin 4-6 luni;
-    Urgenţa a III-a – este determinată de producerea unui dezastru major, cu afectarea gravă sau distrugerea completă a construcţiilor  sediului , a cărei consolidare sau refacere poate dura mai mult de doi ani sau este practic imposibil.
                                                 
       

TEMA .3

Prevederi specifice din actele normative care reglementează
            Ap.Împ.Incendiilor şi managementul S.U.;
         - Legea 307/2006:terminologie,  art.2,6-8;
         - Ordin MAI nr.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii   307/2006:anexa nr.5
         - Legea nr.481/2004:art.1;

LEGEA 307/2006, TERMINOLOGIE

a)    autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Ploiesti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari;
c) incendiu - ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;
d) cauza a incendiului - suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor - sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;
f) operatiuni de lunga durata - interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai mare de 4 ore;
g) organizare a interventiei in caz de incendiu - ansamblul masurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu - situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
i) schema cu riscurile teritoriale - documentul intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru gestionare;
j) plan de analiza si acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;
l) raport de interventie - documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi realizati;
m) stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice;
n) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.

LEGEA 307/2006,  Art.2, 6, 7;
   Art. 2.
         Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
Art. 6.
    (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
    (2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
    (3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventie.
Art. 7.
    (1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.
     (2) In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete, persoanele aflate in apropiere au obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora.

ORDIN MAI NR.163/2007                                                                                                 (NORME GENERALE DE APLICARE A LEGII   307/2006) :
ANEXA NR.5
MIJLOACE TEHNICE
de aparare impotriva incendiilor
                                         - Categorii principale -
         1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate:
a) instalatii de protectie impotriva incendiilor;
b) stingatoare si alte aparate de stins incendii;
c) utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.
          2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta:
a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;
b) autospeciale auxiliare de interventie;
c) nave pentru stingerea incendiilor;
d) trenuri pentru stingerea incendiilor;
e) aeronave de interventie la incendii;
f) motopompe si alte utilaje;
g) ambulante si autosanitare.
      3. Pentru intreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:
a) produse de stingere;
b) agenti neutralizatori, speciali.
     4. Pentru protectia personalului de interventie:
a) echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;
b) mijloace de protectie a cailor respiratorii;
c) accesorii de siguranta;
d) accesorii de protectie la electrocutare;
e) mijloace de iluminat;
f) aparatura de comunicatii;
g) echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala impotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;
h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive.
                                     LEGEA NR.481/2004:ART.1
Art. 1.
(1) Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.
   (2) Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice.

Last edited by Bricktop (2010-07-01 12:22:07)


You're always gonna have problems lifting a body in one piece. Apparently the best thing to do is cut up a corpse into six pieces and pile it all together. Then I hear the best thing to do is feed them to pigs

Offline

#2 2010-07-01 12:21:06

Bricktop
Member
Registered: 2010-07-01
Posts: 29

Re: Model Plan anual de instruire privind S.U.

au iesit cam ravasite cele doua tabele...sper sa se mai inteleaga ceva tongue


You're always gonna have problems lifting a body in one piece. Apparently the best thing to do is cut up a corpse into six pieces and pile it all together. Then I hear the best thing to do is feed them to pigs

Offline

Board footer

Powered by FluxBB