#1 2010-02-28 16:23:54

bogdangeorgescu
New member
Registered: 2010-02-28
Posts: 1

Instructiuni proprii

Buna ziua! As dori si eu daca se poate sa ma ajute cineva cu niste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru o spalatorie auto.

Offline

#2 2010-02-28 16:35:02

v1sauk
Member
Registered: 2010-02-28
Posts: 10

Re: Instructiuni proprii

ART.1.Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie în interiorul spatiului de spalare si se asigura contra pornirii necomandate, cuplându-se într-una din viteze, actionându-se frâna de ajutor si asezându-se cale de blocare la rotile din spate în ambele sensuri ( fata si spatele rotilor).
ART.2.Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi în buna stare, iar legatura cu piesele metalice se va asigura cu coliere de strângere.
ART.3. Se interzice îndreptarea jetului de apa sub presiune spre instalatiile electrice aflate în vecinatate.
ART.4.Urcarea sau coborârea autovehiculelor pe/si de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati referitor la operatia ce se executa.
ART.5.Decantoarele si separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de spalare vor fi acoperite si îngradite. Aerisirea se va efectua permanent.
ART.6.Mâlul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte mijloace mecanizate.
ART.7.În timpul curatirii decantorului, lucratorul nu va sta pe suprafata decantorului.
ART.8.Înainte de pornirea pompei de apa, capatul furtunului cu dispozitivul de evacuare si pulverizare a apei va fi tinut în mâna sau fixat într-un colier pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii jetului de apa.
ART.9.Lucratorii desemnati pentru efectuarea operatiilor de spalare manuala a autovehiculelor sunt obligati sa poarte echipamentul individual de protectie din dotarea sa si anume :- cizme de cauciuc rezistent la apa si produse petroliere, combinizon sau salopeta impermeabila.
ART.10.La terminarea programului de lucru utilajele actionate electric folosite la spalare, vor fi scoase de sub tensiune si vor fi curatate.
Furtunele de apa vor fi curatate si strânse, eliminându-se astfel împiedicarea lucratorilor de aceste furtune.
ART.1.La terminarea programului de lucru spatiul destinat spalarii autovehiculelor va fi curatat si spalat. Vor fi îndepartate rezidurile rezultate în urma spalarii, iar pardoseala va fi spalata.
ART.12.Dupa terminarea lucrului, încaperea pompelor si tabloul electric se vor fi încuiate cu cheia.

Offline

#3 2010-03-10 19:03:34

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

STRUCTURI DE SERVIRE A MESEI

Generalitati

Art.1 Structurile de servire a mesei sunt obligate să respecte prevederile Normelor sanitare.
Art.2 (1) Activităţile ce se desfăşoară în structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marfă, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor în bucătării şi laboratoare de cofetărie – patiserie, precum şi servirea acestora în saloane sau în alte locuri destinate acestui scop.
(2) Prevederile din instructiuni privind structurile de servire a mesei se referă la activităţile de pregătire a alimentelor prin tratare termică şi la rece.
Art.3 Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de igienă şi de securitate a muncii, spaţiile de producţie pentru prepararea alimentelor trebuie organizate în funcţie de volumul activităţii şi în funcţie de tehnologiile din producţia culinara.
Art.4 În structurile de servire a mesei cu un număr sub 150 locuri la mese prelucrările primare – tranşare, pregătirea cărnii, peştelui şi a legumelor se pot efectua în cadrul bucătăriei propriu-zise, în locuri special repartizate sau în nişe dotate cu utilaje şi mobilier adecvat acestor operaţii. Fiecare loc de muncă va fi marcat prin indicatoare şi va fi dotat cu mese şi ustensile separate pentru carne crudă şi carne fiartă, pentru peşte, zarzavat etc.
Art.5 Este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea cărnii, peştelui, zarzavatului şi legumelor, la fiecare preparare de meniuri sau ori de câte ori este nevoie.
Art.6 resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de producţie şi din operaţia de servire a clienţilor se vor colecta în saci din material plastic, în recipiente etanşe, confecţionate din materiale rezistente, evacuarea făcându-se înainte ca acestea să depăşească capacitatea sau să intre în descompunere.
Art.7 Unităţile de alimentaţie publică care au secţii de producţie trebuie să-şi stabilească o zonă pentru depozitarea gunoiului menajer care să fie la distanţă mare de locul alimentar şi amenajat conform normelor sanitare.
Art.8. La instalarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, aparatelor, precum şi a altor echipamente tehnice folosite în alimentaţia publică (restaurante, cantine, bufete, baruri etc.) se vor respecta următoarele:
-    tehnologia stabilită prin documentaţia elaborată de proiectant sau cea indicată prin cartea tehnică, privind exploatarea utilajelor, instalaţiilor, aparatelor etc.;
-    prevederile documentaţiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoaşterea componenţei, a caracteristicilor tehnice şi funcţionale, precum şi a condiţiilor tehnice de execuţie, montaj şi recepţie, a mijloacelor tehnice din dotare;
-    prevederile documentaţiei tehnice referitoare la periodicitatea şi condiţiile tehnice de efectuare a verificărilor şi reparaţiilor;
-    instrucţiunile tehnice specifice fiecărui mijloc de producţie, privind exploatarea acestuia;
-    exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatură de măsură, control şi automatizare prevăzută.
Art.9. Personalul din bucătării (bucătari, ajutori de bucătari şi bucătari auxiliari) este obligat să poarte echipamentul de protecţie şi de lucru prevăzut de normative.
Art.10. În bucătării sau alte spaţii de pregătire la cald este interzis lucrul fără asigurarea ventilării încăperilor.
Art.11. Curăţarea locului de muncă se va efectua ori de câte ori este necesar pentru prevenirea alunecării persoanelor în zona de lucru.
Art.12. Lucrătorii din bucătărie trebuie să fie instruiţi asupra modului de utilizare a agregatelor la care lucrează (maşini de gătit, roboţi, marmite cu aburi, tigăi basculante, friteuză, cuptoare de diferite tipuri etc.) pentru prevenirea accidentelor.
Art.13. Este interzisă aprinderea focului la maşinile de gătit la care se utilizează combustibil gazos sau injectoare cu combustibil lichid, de către persoane neinstruite.
Art.14. Eventualele defecţiuni ce apar în funcţionarea unor agregate, roboţi de bucătărie etc. vor fi remediate numai de către persoane calificate de specialitate (mecanici, electricieni etc.).
Art.15. Personalul din bucătărie vor purta încălţăminte bine fixată pe picior. Este interzisă folosirea încălţămintei tip papuc (neasigurată la călcâi).
Art.16. Este interzisă aşezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinţi, pentru prevenirea accidentelor prin opărire.
Art.17. Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor şi ustensilele se vor păstra în mod ordonat pe rafturi.
Art.18. Ferăstraiele acţionate electric pentru tăiatul oaselor se vor utiliza conform prevederilor din cartea tehnică, referitor la măsurile de securitate ce trebuie respectate, iar personalul va fi instruit în acest scop.
Art.19. Cuţitele utilizate la tranşarea cărnii se vor purta în suporturi speciale (teci). Este interzis purtarea cuţitelor în buzunare.
Art.20. resturile rezultate din prelucrarea cărnii şi oasele nefolositoare vor fi colectate în recipiente speciale cu care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deşeurilor menajere.
Art.21. Pentru prevenirea riscurilor de alunecare cât şi a unui focar de infecţie, pardoseala se va spăla zilnic, după terminarea operaţiilor respective.

Exploatarea utilajelor din structurile de servire a mesei

Art.22. Este interzisă prepararea unor compoziţii fără fluiditate pentru prevenirea încălzirilor excesive şi neuniforme a pereţilor, utilajelor, agregatelor.
Art.23. Utilajul nu se pune în funcţiune, decât atunci când este încărcat complet.
Art.24. Alimentarea cu abur se va face în limitele de presiune joasă (0,4 – 0,7) bari, cu excepţia autoclavelor sau a altor aparate speciale, la care se indică presiunea maximă de regim.
Art.25. Introducerea aburului în mantaua de încălzire se controlează până la evacuarea aerului din acestea, respectiv până la ieşirea aburului.

Utilaje alimentate cu energie electrică

Art.26. Utilajele acţionate electric se vor exploata şi respectiv instala în condiţiile prevăzute  standardele pentru aparatele electrice de gătit.
Art.27. Este interzisă folosirea utilajelor fără echipamentul electric de comandă-control în stare de funcţionare, prevăzut de proiectant.
Art.28. Manevrarea tuturor întrerupătoarelor sau comutatoarelor se va face cu mâinile uscate.
Art.29. În situaţii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu mănuşi electroizolante şi de pe platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc.
Art.30. Este interzisă răcirea plitelor cu apă pentru a se evita fisurarea acestora şi producerea de scurtcircuite la instalaţia electrică.

Utilaje acţionate cu combustibil gazos şi lichid

Art.31. Utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala şi exploata în conformitate cu normele specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativului 16-67.
Art.32. Instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu un sistem de opturare (clapetă)  care să reţină gazul când acesta revine pe conductă după o eventuală întrerupere de la reţea.
Art.33. Pentru spaţiile închise (cuptor, maşini de gătit cu plită cu cuptor etc.) instalaţiile vor fi prevăzute cu sistem automat de ardere a gazului, cu flacără de veghe.
Art.34În lipsa aparaturii de automatizare, instalaţiile cu arzătoare în spaţii închise cât şi maşinile de gătit cu mai multe arzătoare, pentru siguranţă, vor fi prevăzute cu o ţeavă de fugă a flăcării, care are controlul de reaprindere a arzătorului stins din cauza manevrării greşite sau peste care s-a vărsat mâncare.
Art.35. Evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor în vigoare.
Art.36. Este interzisă evacuarea gazelor arse prin hota de absorbţie cu excepţia reşourilor sau flăcării deschise.

Maşini de gătit cu plită

Art.37. Instalarea maşinilor de gătit cu plită se va efectua de către persoane cu calificare de specialitate şi după caz autorizate.
Art.38. Înainte de punerea în funcţiune a maşinilor de gătit se va verifica starea sistemului de alimentare (electric, cu arzător cu gaze, injector pentru combustibil lichid).
Art.39. Punerea în funcţiune a maşinilor de gătit cu plită încălzite electric, se va face conform prevederilor din Cartea tehnică a instalaţiei respective.
Art.40. manevrarea comutatorului din tabloul electric se va efectua cu respectarea măsurilor de electrosecuritate pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare.
Art.41. Acţionarea butoanelor de la maşina de gătit cu plită electrică se va face numai cu mâna uscată, stând pe un covor de cauciuc.
Art.42. La maşinile de gătit încălzite cu gaze naturale, înainte de aprinderea focului, obligat se va verifica dacă nu sunt scăpări de gaze, dacă toate robinetele sunt bine închise şi etanşe.
Art.43. În cazul în care se constată scăpări de gaze se iau măsuri de ventilare a încăperii, nu se acţionează întrerupătoarele de la lumină, nu se utilizează foc deschis şi se evită orice posibilitate de iniţiere a unui eventual amestec aer-gaz exploziv.
Art.44. Remedierea scăpărilor de gaze se va efectua de către o persoană autorizată în instalaţii de gaze.
Art.45. La maşinile încălzite cu combustibil lichid este interzisă utilizarea injectoarelor care au scăpări de combustibil pe la îmbinări.
Art.46. Aprinderea combustibilului (lichid sau gazos) se va face utilizându-se o vergea metalică prevăzută la capăt cu un tampon de azbest ce se va înmuia în petrol.
Art.47. Tamponul astfel înmuiat se aprinde cu chibritul, după care vergeaua se va introduce în maşină până în dreptul arzătorului de gaze sau injectorului după care se dă drumul progresiv la combustibil prin robinetul de la conducta de gaz metan sau motorină.
Art.48. Oprirea funcţionării arzătorului şi a injectorului (stingerea flăcării) se face prin închiderea robinetelor de alimentare cu combustibil.
Art.49. Pentru prevenirea incendiilor la maşinile ce utilizează combustibil solid (lemn, cărbune etc.), acesta va fi de dimensiuni care să permită introducerea completă în spaţiul de ardere, în aşa fel ca în timpul procesului de combustie să nu cadă în exterior părţi aprinse.
Art.50. Este interzisă arderea combustibilului solid cu uşa deschisă de la spaţiul unde are loc combustia.
Art.51. Este interzisă amorsarea aprinderii combustibilului solid cu substanţe inflamabile cu viteză de reacţie violentă (benzină şi altele similare).
Art.52. Capacele şi ochiurile plitelor maşinii de gătit, trebuie să fie pe timpul funcţionării închise (la locul lor) pentru a se evita emanaţia gazelor şi fumului în exterior.
Art.53. Este interzisă utilizarea maşinilor de gătit cu plita fisurată sau spartă.

Maşini de gătit tip aragaz cu cuptor sau reşou

Art.54. Maşinile de gătit tip aragaz cu cuptor sau reşou se vor utiliza numai dacă au complete toate capacele-ciupercă la arzătoare.
Art.55. Este interzisă lărgirea orificiilor de ardere.
Art.56. Înainte de folosire se va verifica cu apă şi săpun dacă sunt scăpări de gaze la părţile care se îmbină. Este interzis ca aceasta (verificarea) să se facă cu flacără.
Art.57. Este interzisă folosirea buteliilor de aragaz fără regulator de presiune.
Art.58. Montarea regulatorului la butelie se face după ce în prealabil s-a verificat dacă robinetul este închis, după care se va deşuruba buşonul de siguranţă.
Art.59. Este interzis transportul buteliei de aragaz fără buşonul de siguranţă (piuliţa)  şi capacul de protecţie al robinetului (corpul de bronz) montate.
Art.60. Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fără lovirea bruscă a acesteia.
Art.61. Amplasarea buteliei se va face în poziţie verticală, la distanţă de cel puţin 1 m faţă de sursa de încălzire.
Art.62. Este interzisă folosirea unor furtunuri de alte tipuri în locul celor special realizate, pentru racordarea buteliei la arzător.
Art.63. Furtunul de racordare trebuie să fie în perfectă stare, să nu aibă crăpături şi scăpări de gaze.
Art.64. Prinderea furtunului de cele două capete, butelie şi respectiv reşou, se va efectua prin colier metalic.
Art.65. Este interzisă încălzirea buteliei cu apă caldă sau cu alte mijloace, pentru mărirea presiunii.
Art.66. Este interzisă utilizarea altor tipuri de butelii decât cele de construcţie standardizată şi verificate periodic de organizaţiile abilitate.
Art.67. Aprinderea aragazului se va face de la o sursă de foc (chibrit, aparat electric de produs scântei etc.) care se va apropia de arzător, deschizând treptat robinetul (buşonul) maşinii ce urmează a fi pusă în funcţiune.
Art.68. Pe timpul cât arzătoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fierb să nu curgă din vase şi să stingă flacăra, producând acumulări de gaze ce pot determina explozii.
Art.69. Este interzisă aprinderea focului în încăperile în care se simte miros caracteristic de gaze odorizante. În aceste situaţii, imediat se va ventila încăperea prin deschiderea ferestrelor sau alte sisteme de ventilare.
Art.70. Remedierea defecţiunilor (neetanşietăţilor) se va efectua de o persoană special calificată.

Cuptoare pentru copt şi fiert

Art.71. Cuptoarele încălzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare şi a instructiunilor proprii
Art.72. Cuptoarele electrice se vor exploata respectând prevederile din cartea tehnică (în funcţie de tipul acestora).
Art.73. Dacă la utilizare temperatura mânerelor de manevrare a diferitelor uşi o depăşeşte pe cea din mediile normale, acestea vor fi confecţionate din materiale izolante.
Art.74. Burlanele pentru evacuarea emanaţiilor rezultate în timpul procesului de copt vor fi racordate la coşurile de fum care trebuie să fie curăţate periodic.
Art.75. Manevrarea tăvilor şi a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va efectua cu ajutorul materialelor izolante (mănuşi cu palmă de azbest, bucăţi de pânză).
Art.76. Încăperile în care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalaţii de ventilare locală şi generală, pentru asigurarea unui climat normal de lucru.

Cuptor cu microunde

Art.77. Este interzisă introducerea obiectelor din metal în cuptor.
Art.78. Este interzisă pornirea cuptorului cu microunde cu uşa deschisă.
Art.79. Este interzisă scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranţă.
Art.80. Este interzisă acoperirea cu diferite obiecte a uşii precum şi acumularea de murdărie pe suprafaţa de protecţie a acestuia.
Art.81. Defecţiunile tehnice ce apar în funcţionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de către personal specializat.

Maşini pentru mecanizarea muncii în bucătării

Robotul universal pentru bucătării şi cofetării

Art.82. Este interzisă montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operaţiilor dorite, fără ca maşina să fie decuplată, în prealabil, de la reţeaua de alimentare cu energie electrică (tablou de comandă).
Art.83. După fixarea dispozitivului-anexă, maşina se pune în funcţiune în gol pentru a se verifica dacă aceasta a fost montată corect.
Art.84. Pe timpul lucrului maşina va fi supravegheată în permanenţă de către un lucrător instruit pentru folosirea acesteia, iar la apariţia unei funcţionări anormale va acţiona butonul de oprire.
Art.85. La introducerea în sistemul de alimentare a produselor ce se prelucrează (carne, legume, fructe etc.) se vor utiliza sistemele din dotarea maşinii pentru operaţia specifică.
Art.86. Este interzisă apăsarea produselor cu mâna spre sistemele active ale dispozitivelor.
Art.87. La terminarea operaţiilor la robot, acesta se deconectează de la butonul de oprire şi de la automatul de pornire.
Art.88. Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) înainte de deconectarea mecanică şi electrică a maşinii.
Art.89. Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spăla, usca şi depozita în dulapul maşinii.


Malaxorul pentru frământat şi amestecat

Art.90. Amplasarea malaxorului se va face respectând distanţele care să permită alimentarea şi golirea acestuia cu uşurinţă.
Art.91. Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu maşina oprită.
Art.92. Este interzis să se introducă mâinile sau alte ustensile în cuva malaxorului, în timpul funcţionării.
Art.93. Este interzisă utilizarea malaxorului fără apărătoare de protecţie la cuvă.
Art.94. Înainte de introducere în cuva malaxorului compoziţia ce urmează a fi prelucrată (carne, aluat etc.) va fi controlată pentru înlăturarea eventualelor unelte, corpuri tari, ce ar putea rămâne în conţinutul acesteia.
Art.95. Este interzisă curăţarea maşinii fără a fi deconectată de la reţeaua de alimentare.

Maşina electrică de tocat carne

Art.96. (1) Instalarea maşinii electrice de tocat carne se va face conform prevederilor din cartea tehnică, de către persoane calificate.
(2) Exploatarea şi întreţinerea acestora se va face conform instrucţiunilor proprii.
Art.97. Intervenţia la maşină, în cazul blocării, se va face numai după oprirea ei.
Art.98. Este interzis a se utiliza maşina fără pâlnie de alimentare şi fără dispozitivul mâner din lemn sau material plastic, pentru presat carnea, legumele etc.
Art.99. Este interzis presarea cărnii, legumelor, fructelor etc. cu mâna în pâlnia de alimentare a maşinii de tocat carne acţionată electric.
Art.100. Maşina de tocat carne, antrenată prin curele de transmisie, va fi prevăzută cu apărători de protecţie la părţile în mişcare.
Art.101. Fixarea accesoriilor la maşina de tocat carne, se va face după ce maşina a fost decuplată de la tabloul de alimentare cu energie electrică. Curăţarea şi spălarea maşinii se va efectua conform instrucţiunilor proprii.
Art.102. Maşinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protecţie. Este interzisă utilizarea de cordoane electrice improvizate, cu izolaţia defectă.

Maşina de tăiat mezeluri sau pâine

Art.103. Amplasarea maşinilor de tăiat mezeluri şi a celor de tăiat pâine se va face în aşa fel ca accesul la ele să se facă cu uşurinţă.
Art.104. Fixarea mezelurilor pe masa mobilă se face cu dispozitivul din dotarea maşinii prevăzut cu mânere de presare a produselor şi manevrare a masei mobile.
Art.105. Este interzisă ţinerea mezelurilor şi a pâinii cu mâna în timpul tăierii acestora cu cuţitul maşinii.
Art.106. Feliile de mezeluri sau pâine vor fi luate cu o paletă destinată în acest scop.
Art.107. Este interzisă manevrarea maşinilor de tăiat mezeluri şi pâine de persoane neinstruite.
Art.108. Curăţarea maşinilor se va face după ce acestea au fost deconectate de la sursa de curent prin scoaterea ştecherului.


Aparate de bucătărie acţionate electric

Art.109. Aparatele de bucătărie acţionate electric se vor instala şi exploata în condiţiile prevăzute de cărţile tehnice.
Art.110. Este interzisă folosirea aparatelor de bucătărie conectate la prize electrice fără nulul de protecţie şi dispozitive de deconectare automată la apariţia eventualelor defecte.
Art.111. Este interzisă folosirea aparatelor fără aparatură de măsură şi control în stare de funcţionare.
Art.112. Este interzisă folosirea aparatelor când părţile care nu sunt, în mod normal, sub tensiune curentează.
Art.113. Repararea, curăţarea şi spălarea aparatelor de bucătărie se va face după ce au fost deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică (scoaterea ştecherului din priză).

Unelte şi scule pentru bucătărie

Art.114. uneltele şi sculele pentru bucătărie vor fi întreţinute corespunzător şi se vor păstra pe sortimente, în locuri destinate acestui scop.
Art.115. Este interzisă folosirea uneltelor fără mânere, cu margini agăţătoare, reparate improvizat, cu fisuri, ruginite etc.

Utilaje pentru distribuit în sălile de consumaţie

Utilaje frigorifice

Art.116. Utilajele frigorifice (dulapuri, tejghele, vitrine, mese reci şi agregate) se vor instala şi exploata, potrivit prevederilor din instructiunile proprii ale acestora.
Art.117. Amplasarea instalaţiilor frigorifice se va face cu respectarea distanţelor prevăzute de legislatia in vigoare, asigurând condiţiile normale de lucru, evitând incomodarea vânzătorilor şi cumpărătorilor.
Art.118. se va asigura răcirea condensatoarelor cu aer, prin curăţarea periodică de praf şi neacoperirea canalelor de aerisire şi a aripioarelor de răcire cu prosoape, materiale etc.
Art.119. Este interzisă depozitarea diferitelor materiale pe instalaţiile frigorifice şi echipamentele aferente.
Art.120. Evaporatoarele se vor dezgheţa prin oprirea utilajului, deschiderea uşilor sau a geamurilor glisante şi îndepărtarea gheţii cu apă caldă.
Art.121. Pentru prevenirea alunecării şi protecţia lucrătorilor se vor folosi grătare din lemn depuse pe pardoseală în zona de lucru.
Art.122. Personalul de deservire va fi instruit cu privire la modul de folosire a instalaţiilor frigorifice în condiţii de securitate, conform prevederilor cărţilor tehnice.
Art.123. Defecţiunile ce apar în funcţionarea instalaţiilor frigorifice vor fi remediate numai de către persoane de specialitate calificate.

Utilaje calde

Art.124. exploatarea utilajelor calde prevăzute cu rezistenţe electrice libere (în aer) (mesele calde, spaţiile calde de sub grătar) vor fi dotate cu apărători care să asigure atât circulaţia aerului cât şi prevenirea atingerii directe a rezistenţei de către lucrători.
Art.125. La utilajele cu rezistenţe electrice imersionate în lichide de tip termoplonjor se va controla în mod sistematic dacă nivelul lichidului este în limitele  de nivel, marcate pe cuve (bain – marie – urilor).
Art.126. La utilajele cu completare automată a apei calde din bazinele închise, se va controla periodic starea de funcţionare a ventilului de alimentare cu flotor.
Art.127. Aparatura de automatizare şi control se va verifica înainte de a se pune în exploatare, conform instrucţiunilor prevăzute în cărţile tehnice, în funcţie de tipul instalaţiei.
Art.128. Este interzisă folosirea folosirea utilajelor calde de orice tip cu aparatură de automatizare defectă sau efectuarea unor modificări de scurtcircuitare a acesteia.
Art.129. Este interzisă folosirea utilajelor calde fără izolaţia termică a pereţilor.
Art.130. Manevrarea uşilor, capacelor, ce se încălzesc se va face numai de la mânerele termoizolante de protecţie.
Art.131. Este interzisă funcţionarea utilajelor calde cu uşile deschise, iar în cazul bain – marie – urilor fără a respecta nivelul apei prevăzut în cuvă.
Art.132. La instalarea utilajelor calde electrice se vor respecta prevederile instructiunilor proprii de montaj.

Offline

#4 2010-03-16 13:52:38

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

Pentru cei care m-au contactat pe mail:

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LABORATORUL DE TEHNICA DENTARA

Art. 1 Se va utiliza un compresor cu uscare fara ulei,deoarece in timp prin degradarea componentelor motorului compresorului poate duce la patrunderea de particule fine de ulei in circuitul de aer. Compesorul va fi reglat la o presiune minima de 4 atm si maxima de 8 atm.
Art. 2  Instalatia electrica  se va imparti in doua circuite: unul pentru iluminat unul pentru prize .
Art. 3  Prizele vor avea toate contact de protectie (impamantare), cu o tensiune de max 230V/50Hz si vor fi distribuite cat mai in apropierea locului unde vor fi montate aparatele pentru a evita aglomeratia de cabluri.
Art. 4  In lipsa unei bune ventilari naturale se va folosi un ventilator extern cu o capacitate de ventilare de cel putin 10m/s.
Art. 5  Se va izola fonic  acest compartiment deoarece nivelul de zgomot rezultat se poate propaga cu usurinta in incaperile si spatiile alaturate.
Art. 6 Personalul va purta obligatoriu echipament de protectie corespunzator normativului intern de acordare intocmit conf. HG. 1048/2006.
Art. 7 Curatarea locului de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea alunecarii persoanelor in zona de lucru.
Art. 8 Se interzice aprinderea focului de catre persoane neinstruite. Inainte de aprinderea focului se va avea in vedere depistarea eventualelor scapari accidentale in incapere.
Art. 9 Rafturile suspendate vor fi prinse in suporti metalici de partile solide ale constructiei astfel incat sa se previna daramarea acestora. Deasemenea obiectele depozitate (asezate) pe acestea vor fi in greutate si astfel asezate incat sa se previna alunecare, caderea sau rostogolirea acestora.
Art. 10 Se interzice manevrarea utilajelor care nu corespund din punct de vedere al sigurantei la electrocutare (cu improvizatii, cordoane deteriorate, fara stechere cu impamantare etc.)
Art.  11 Manevrarea tuturor echipamentelor electrice se va face cu mainile uscate.
Art.  12 Instalatia de gaz va fi prevazuta cu sistem automat de ardere a gazului.
Art. 13 Instalatia de gaze va fi prevazuta cu un sistem de opturare care sa retina gazul cand acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere de la retea.
Art. 14 La cuptor de topit precum si la arzator inainte de aprinderea focului se va verifica obligatoriu daca nu sunt scapari de gaze, daca toate robinetele sunt bine inchise si etanse.
Art. 15 In cazul in care se constata scapari de gaze se iau masuri de ventilare a incaperii, nu se actioneaza intrerupatoarele de lumina, nu se utilizeaza focul deschis si se evita orice posibilitate de initiere a unui eventual amestec aer-gaz exploziv.
Art. 16 Remedierea scaparilor de gaze va fi efectuata de catre o persoana autorizata in instalatii de gaze.
Art. 17 Este interzisa largirea orificiilor de ardere.
Art. 18 Inainte de folosire se va verifica cu apa si sapun daca sunt eventuale scapari accidentale de gaze. Se interzice verificarea cu flacara.
Art. 19 Aprinderea arzatorului se va face de la o sursa de foc care se va apropia de arzator deschizand treptat busonul.
Art. 20 Pe timpul cat arzatoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce se topesc sa nu curga din vase si sa stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii.
Art. 21 Se interzice aprinderea focului in incaperile in care se simte miros caracteristic de gaze.
Art. 22 Manerele cuptoarelor vor fi din materiale izolante termic.
Art. 23 Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi inalte se va efectua cu ajutorul manusilor de protectie.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU CABINET STOMATOLOGIC

Art. 24 Instrumentele rotative pentru domeniul stomatologic trebuie să fie utilizate numai de medici şi de alţi experţi, care sunt familiarizaţi cu utilizarea acestor instrumente datorită pregătirii lor profesionale şi experienţei acumulate.
Art. 25 Folosirea necorespunzătoare poate contribui la uzura prematură a instrumentelor,  poate da rezultate proaste şi poate deveni un pericol pentru pacienţi şi utilizatori.
Art. 26 Este permisă numai utilizarea turbinelor şi a pieselor de mână şi contraunghi ireproşabile din punctde vedere tehnic şi igienic, bine întreţinute şi curăţate. Până la prima lor utilizare acestea se vor păstra în ambalajul lor original la temperatura camerei, ferite de praf şi de umezeală.
Art. 27 Înainte de folosirea lor la pacienţi, instrumentele rotative trebuie să fie dezinfectate, curăţate şi sterilizate, în măsura în care acest lucru este necesar şi dacă materialul suportă această operaţiune.
Art. 28 Instrumentele deteriorate, deformate sau care nu lucrează precis, se vor tria imediat şi vor fi scoase definitiv din uz. Instrumentele se vor fixa cât se poate de adânc şi se vor pune în mişcare înainte de aplicarea lor pe obiect.
Art. 29 În funcţie de modul de utilizare se vor purta ochelari de protecţie. În cazul utilizării discurilor de diamant, se recomanda folosirea unei protecţii-disc. La prelucrarea materialelor uscate trebuie să se lucreze cu aspirare, deoarece se produce praf. Utilizatorul trebuie să evite atingerea instrumentelor fără a fi protejat.
Art. 30 Nerespectarea numărului maxim de rotaţii permise duce la o pierdere sporită de material şi la o creştere a riscului de siguranţă pentru utilizatori şi pacienţi.
Art. 31 Se interzice folosirea instrumentarului uzat deoarece instrumentele lungi şi ascuţite au tendinţa să oscileze la depăşirea numărului maxim de rotaţii permise, ceea ce poate duce la distrugerea instrumentului si implicit ranirea utilizatorului si a pacientului prin proiectare.
Art. 32 Forţele excesive de presare trebuie să fie neapărat evitate. Acestea pot produce deteriorarea părţii de lucru la instrumente cu rupturi prin tăiere şi totodată degajarea căldurii excesive.
Art. 33 Forţele excesive de presare pot cauza ruperea granulelor abrazive la instrumentele de polizat sau mânjirea instrumentului şi deasemenea degajarea de căldură.
Art. 34 Pentru evitarea degajării de căldură prea puternică, trebuie să se asigure la preparare o răcire suficientă aer/apă (minimum 50 ml/min).
Art. 35 Instrumentele folosite trebuie să fie întotdeauna dezinfectate înainte de curăţarea lor. Toate instrumentele şi piesele sunt ambalate nesteril şi trebuie să fie sterilizate înainte de utilizare fiecare conform scopului propriu de utilizare. Curăţarea şi sterilizarea neconforme prevederilor regulamentare pot duce la infectarea pacientului cu germeni nocivi.
Toate materialele sunt sterilizabile sterilizare la căldură umedă în autoclavă  (la 134°C pe o durată minimă de 3 minute cu vid preliminar fracţionat şi cu minimum 10 minute timp de uscare).
Art. 36 Instrumentele trebuie să fie dezinfectate şi curăţate suficient de bine înainte de sterilizare. Dezinfecţia se poate efectua manual sau la maşină.
Art. 37 Instrumentele se vor clăti după curăţare foarte bine cu apă şi se vor usca imediat. Instrumentele nu trebuie să se atingă între ele în timpul curăţării / dezinfecţiei, pentru a se evita deteriorarea lor. Se vor purta mănuşi de protecţie la executarea tuturor operaţiunilor de lucru cu instrumente murdare. Dezinfectorul termo nu este indicat nici pentru polizoare nici pentru celelalte instrumente rotative. Instrumentele sunt atacate şi deteriorate. În general nu este indicată sterilizarea polizoarelor la temperaturi de peste 135°C.
Art. 38 Trebuiesc asigurate intotdeauna conditii corecte de operare si de functionare a racirii.
Art. 39 Inainte de  utilizare a micromotorului pneumatic se va verifica  micromotorul si piesa dreapta/contraunghi pentru a identifica eventualele parti deteriorate sau partial desprinse.
Art. 40 Aerul de intrare pentru turbina trebuie sa fie conditionat de un compresor stomatologic si sa fie filtrat, fara ulei si racit.
Art. 41 Este strict interzisa interventia la utilaj pentru schimbarea frezelor in timpul functionarii acestuia sau oprirea frezei cu mana.
Art. 42 Este interzisa folosirea frezelor uzate sau cu defectiuni.
Art. 43 Pe timpul operatiei de frezare executantul va purta obligatoriu echipament de protective conform Normativului Intern de acordare.
Art. 44 Întotdeauna se va închide robinetul de apă la sfirşitul orelor de lucru. Înainte de începutul lucrului se va verifica dacă unitatea lucrează în condiţii normale.
Art. 45 Se interzice amplasarea obiectelor  străine în aria de mişcare a unităţii stomatologice
deorece se pot provoca situaţii periculoase.
Art. 46 Becul cu halogen şi reflectorul sunt calde pe durata funcţionării lămpii reflector. Este strict interzisa atingerea suprafeţelor calde pe durata funcţionării reflectorului. Acest lucru se permite la 1 ora după stingerea lămpii deoarece ea se menţine caldă în aceasta perioada.
Art. 47 Compresorul va fi oprit folosind butonul pornit-oprit de pe panou şi descărcata presiunea din compresor prin deschiderea robinetului de descărcare a  aerului , la terminarea unei zile de lucru şi de cîte ori unitatea nu e folosită o perioada mai lungă de timp.  Robinetul rezervorului de aer după descărcarea aerului din interiorul rezervorului se va inchide.
Art. 48 Se interzice amplasarea  unui echipament emiţător de căldura în vecinătatea unităţii stomatologice sau a carcasei compresorului.
Art. 49 Se interzice conectarea de  consumatori de putere mare ( ca radiator, încălzitor apă, aer
condiţionat..etc) la priza principală la care este conectat compresorul.
Art. 50 Înainte de funcţionarea unităţii stomatologice fiţi sigur că acesta este legată la nulul de pamîntare independent de nulul de lucru.
Art. 51 Substantele de dezinfectare,  vor avea obligatoriu etichete si vor fi tinute in dulapuri inchise si separate de dulapurile cu medicamente.
Art. 52 Deseurile sanitare rezultate in urma desfasurarii activitatii si care prezinta risc sanitar se vor depozita in recipiente speciale si vor fi evacuate periodic fiind preluate de societati autorizate.

Offline

#5 2010-04-08 16:01:31

egi
Member
Registered: 2010-03-08
Posts: 14

Re: Instructiuni proprii

Buna ziua! As avea nevoie de o instructiune proprie pentru agent vanzari , sau cel putin care ar fi NSSM -ul in care as gasi ceva legat de aceasta meserie.Mentionez ca agentul are munca de teren
in special la clienti dar si furnizori si foloseste pentru deplasare autoturism , distribuie si marfa ,incaseaza  facturi etc.
Multumesc

Offline

#6 2010-04-08 19:14:07

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitatea de distributie pot fi intocmite din NSSM cod 23 - TRANSPORTURI RUTIERE, NSSM cod 57 - MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTAREA SI CU MIJLOACE NEMECANIZATE SI DEPOZITAREA MATERIALELOR si din NSSM cod 62 - COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL.

Offline

#7 2010-04-23 13:33:16

repet
New member
Registered: 2010-04-23
Posts: 1

Re: Instructiuni proprii

Buna ziua

As dori si eu ajutorul persoanelor care sunt competente, in legatura cu instuctiuni propri pentru :
- masina de taiat (debitat)
- aparat de sudura MIG(metal inert gaz), MAG (metal activ gaz)

Multumesc mult

Offline

#8 2010-04-23 14:23:09

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

Instructiuni proprii de securitate pentru masina de debitat gasiti in NSSM COD 2 - Taierea si sudarea metalelor.

Instructiuni proprii de securitate pentru masina de debitat:

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU MAŞINILE DE DEBITAT


Art.1.
Operaţiile de tăiere  cu ajutorul maşinilor de debitat de tipul foarfecelor vor fi executate numai prin metoda de lucru specifică utilajului folosit,  stabilită prin tehnologia de lucru sau indicată de către conducătorul procesului tehnologic.
Art.2.
La operaţiile de tăiere a tablelor şi profilelor cu maşini de tăiat (foarfece pentru table şi profile ), materialele se susţin numai cu dispozitive de prindere, pe mese prevăzute cu role.
Art.3.
Înaintea începerii lucrului se va verifica ordinea în jurul maşinii, se eliberează căile de acces şi se degajează locul de muncă de orice obiect ce ar împiedica bună desfăşurare a lucrului.
Art.4.
Comanda de acţionare a maşinii de tăiat se dă numai după ce se verifică fixarea materialului( la cele prevăzute cu un sistem de fixare) şi îndepărtare personalului din zona  de acţiune a cuţitului şi de cădere a materialului de debitat.
Art.5.
Se interzice tăierea la ghilotina a mai multor table suprapuse, chiar dacă grosimea pachetului de table nu depăşeşte caracteristicile maşinii.
Art.6.
Îndepărtarea cu mâna a deşeurilor sau a pieselor tăiate se va face numai după oprirea maşinii.
Art.7.
Foarfecele vor fi prevăzute cu dispozitive de blocare pentru prevenirea coborârii accidentale a cuţitului mobil.
Art.8.
Foarfecele pentru tăierea tablelor trebuie prevăzute cu o masă şi rigle de protecţie fixate astfel încât zona de tăiere să poată fi observată de lucrători.
Art.9.
Foarfecele circulare sau rotative trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de protecţie care să împiedice prinderea degetelor lucrătorilor.
Art.10.
Toate foarfecele mecanice trebuie să fie prevăzute cu apărători la pedalele de acţionare pentru a se preveni pornirea involuntară a maşinii.
Art.11.
Se interzice tăierea materialelor mai groase decât grosimea maximă admisă de constructor pentru foarfeca respectivă, precum şi a materialelor cu duritate mai mare; de asemenea, este interzisă tăierea simultană a mai multor table.
Art.12.
La maşinile pentru debitarea metalelor cu discuri abrazive, acestea trebuie să aibă inserţii fibroase în cazul când nu se pot prinde rigid ambele capete ale materialului care se debitează.

Offline

#9 2010-04-26 21:33:42

florr2003
New member
Registered: 2010-04-26
Posts: 1

Re: Instructiuni proprii

Buna seara !
Se intampla sa aveti instructiuni proprii pentru cabinete individuale medicale si psihologice

Multumesc frumos !

Offline

#10 2010-05-02 17:40:23

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

INSTRUCTIUNI  PROPRII  DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU CABINETE MEDICALEOperatiunile  executate de lucratori in cadrul procesului de munca sunt:
-    Tratamente;
-    Efectuarea de investigatii;
-    Recoltare de probe biologice;
-    Examinare pacienti.

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca:

La efectuarea activitatilor in domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori  care corespund controlului medical obligatoriu (la angajare) conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul activitatii respective al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate
Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Curatenia si dezinfectia spatiilor de lucru

1.In spatiile de lucru in care se desfasoara activitati medicale se va mentine permanent curatenia, folosind substante dezinfectante autorizate de Ministerul  Sanatatii;
2.Actiunile de curatenie si dezinfectie se vor desfasura zilnic (de doua ori pe zi si de cate ori este nevoie) si periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii;
3.Curatenia si dezinfectia sunt obligatorii pentru toate grupurile sanitare;
4.Ustensilele si materialele folosite pentru curatenie si dezinfectie vor fi pastrate in incaperi incalzite si aerisite, special amenajate.


Sterilizarea

1.Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic, tratament, vor fi sterilizate inainte de utilizare.
2.Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si cu instructiunile furnizate de producatorul aparaturii sau al instrumentarului ce urmeaza a fi sterilizat.
3.Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmari starea de functionare a aparaturii de masura si control.
4.In cazul sterilizarii in pupinel sau etuva, materialele se vor scoate din acestea numai dupa coborarea temperaturii (in jur de 100ºC). In timpul sterilizarii nu se va deschide usa incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea de instrumente sau materiale
5.La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce in aparatele de sterilizare teste de verificare a eficientei sterilizarii;
6.La scoaterea din aparatele de sterilizare, toate trusele si/sau casoletele vor fi banderolate, avand obligatoriu, inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii din aparat.
7.Aparatele de masura si control al echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate la termenele scadente, fiind interzisa utilizarea lor cand termenele sunt depasite. In cazul in care aparatele de masura si control dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt vor fi inlocuite

Reguli de igiena individuala si colectiva

1.Asistentii medicali sunt obligati sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid, ianinte si dupa contactul cu fiecare bolnav ( examinare si aplicare de proceduri terapeutice);
2.Se interzice asistentilor medicali ca, in timpul desfasurarii activitatii, sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile;
3.In incaperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei, precum si fumatul;
4.Grupurile sanitare ale personalului sanitar vor fi separate de cele destinate pacientilor;
5.Pentru asistentii medicali  care desfasoara activitati in domeniul sanatatii, permanent sau in stagiu, este obligatoriu sa se autodeclare conducatorului locului de munca in cazul in care prezinta semne de imbolnavire, conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de munca;
6.Salariatii din unitatile sanitare vor efectua vaccinarile obligatorii, pe categorii de personal sau integral, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
7.Se interzice asistentilor medicali sa efectueze vizite in laboratoarele de microbiologie.

Aplicarea si efectuarea investigatiilor si tratamentelor

1.Inainte de inceperea lucrului se verifica daca echipamentele de munca sunt in buna stare fizica si de functionare;
2.Folosirea materialelor si echipamentelor corespunzatoare operatiei efectuate se realizeaza cu respectarea riguroasa a instructiunilor de lucru;
3.Medicamentele care contin substante toxice vor fi pastrate in dulapuri din lemn masiv sau metal, asigurate cu cheie;
4.Termometrele dupa utilizare, vor fi spalate cu apa calda si sapun si vor fi pastrate in solutie dezinfectanta;
5.Se interzice orice interventie cu mainlile unse de grasime, la recipientele de oxigen;
6.Se interzice efectuarea oricarei interventii cu miinile umede la echipamentele tehnice electrice

Gestionarea deseurilor

1.Din activitatile medicale rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:
- Deseuri intepatoare
- Deseuri neintepatoare
- Deseuri anatomopatologice.
- Deseuri chimice si farmaceutice.
Deseurile intepatoare sunt constituite din: ace , lantete , ace cu fir, branule, lame de bisturiu de unica folosinta.
Acestea se vor depozita in cutii din material rezistent la actiuni mecanice cu capac nedetasabil , de culoare galbena. Capacul cutiei are orificii pentru detasarea acelor de seringa si a lamelor de bisturiu.
Deseurile neintepatoare rezultate: tampoane (imbibate cu alcool, murdarite de sange si alte produse biologice), pansamente contaminate cu sange sau alte materiale biologice rezultate de la interventiile  de mica chirurgie, pansamente (toaleta locala a plagilor) spalaturi oculare si auriculare , interventii ginecologice si dermtologice, fasa aplicata ca bandaj compresiv, leucoplastul aplicat pe locul de punctie, echipamente medicale de unica folosinta ( manusi, sonde),  hartia de filtru folosita la tamponarea picaturii de sange de la ureche,), seringile ( dupa detasara acului).
Acestea  se depoziteaza in cutii de carton de culoare galbena inscriptionata cu potential biologic infectios, si prevazuta in interior cu saci din polietilena de culoare galbena si marcati cu pictograma “pericol biologic”
Toti pacientii sunt invitati sa depuna  materiale folosite si murdarite de sange in aceasta cutie si li se interzice sa paraseasca cabinetul pana nu au aruncat aceste materiale.
Deseuri anatomopatologice: fetusi si placente  proveniti de la interventiile de  ginecologie ,rebuturi de recoltare , eprubete partial vidate in care nu s-au putut recolta suficient sange, eprubete sparte, eprubete murdarite cu sange, probe de urina sau materii fecale, medii de cultura insamantate, parti anatomice rezultate in urma intervntiilor de mica chirurgie si dermatologie ( cauterizare).
Acestea se depoziteaza in cutii din carton de culoare galbena, prevazute in interior cu saci din polietilena si marcate cu pictograma "pericol biologic".
Deseurile chimice si farmaceutice  sunt reprezentate de medicamentele expirate, serurile cu termen de valabilitate deposit, reactivii si substantele folosite in laboratoare, substantele folosite pentru curatenie si dezinfectie.Acestea se colecteaza in recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului (coroziv, toxic).
2.La sfarsitul programului de lucru , sacul galben cu deseu moale infectios , este legat la gura cu un colier fix, cutiile cu deseuri intepatoare  se predau pe baza de proces verbal ingrijitoarei de curatenie.
3.Se interzice aruncarea la rampa de gunoi a deseurilor care rezulta din activitatile medicale.

Dotarea cu echipament individual de protectie

1.Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
2.Angajatii care beneficiaza de echipament individual de protectie au urmatoarele obligatii:
Sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate;
Sa solicite un nou echipament individual de protectie, atunci cand cel avut in dotare se deterioreaza;
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit.
3. Vestiarele destinate echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele pentru imbracamintea personala din exterior;
4. Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii vor fi dotati cu materiale igienico-sanitare si solutii dezinfectante pentru protectia ochilor si igiena tegumentelor.

Offline

#11 2010-07-01 18:40:58

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

Bricktop wrote:

Buna ziua! Daca se poate sa ma ajutati cu Instructiuni proprii pentru sticlari (prelucrare topitura sticla la presa si la teava)

Multumesc!

Pentru intocmirea instructiunilor proprii SSM te poti inspira din NSSM COD 5 - Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica si NSSM COD 35 - Fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla.

P.S.
Am urcat NSSM COD 35 - Fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla la sectiunea NSSM in cadrul forumului.

Offline

#12 2010-11-02 01:45:14

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU ACTIVITATI ÎN UNITATI DE ÎNVATAMÂNT

MANAGEMENTUL SECURITATII SI SANATATII

Angajatorii sunt solicitati sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor si sa actioneze în vederea prevenirii sau controlului acestor riscuri (1). Acest proces poate fi desfasurat într-o succesiune de etape:
?? planificarea evaluarii prin consultare cu lucratorii ;
?? identificarea riscurilor;
?? identificarea persoanelor care pot fi vatamate, în ce mod si unde ;
?? evaluarea nivelului de risc si decizia privind modul de actiune ;
?? luarea masurilor în vederea eliminarii sau reducerii riscului ;
?? monitorizarea si analiza actiunilor.
Aceasta fisa informativa descrie pericolele si riscurile obisnuite dintr-o institutie de învatamânt si aduce câteva sugestii privind prevenirea acestora dar, tinând cont de anvergura sectorului si de dimensiunea acestei fise, nu pot fi cuprinse toate pericolele. Activitati precum excursiile scolare si activitatile recreative (de exemplu, activitati sportive) nu sunt analizate în aceasta fisa informativa, dar poate ar trebui incluse în evaluarea riscurilor(2).

UN MEDIU DE MUNCA SIGUR

O institutie de învatamânt ar trebui sa fie un mediu de munca sigur si sanatos si propice educatiei. Pentru a realiza acest lucru, evaluarea riscurilor trebuie sa ia în considerare proiectarea, organizarea si constituirea mediului de munca. Trebuie sa se tina cont în mod special de prezenta
unor grupuri vulnerabile (de exemplu elevi foarte tineri) si trebuie luate în considerare nevoile persoanelor cu disabilitati.   
   
1.ALUNECARI SI ÎMPIEDICARI

Alunecarile si împiedicarile sunt printre cele mai obisnuite tipuri de accidente, iar în institutiile de învatamânt, unde pot fi numeroase persoane tinere în miscare într-un spatiu relativ restrâns, riscul este si mai mare decât în alte locuri de munca. În cadrul evaluarii riscurilor trebuie avute în vedere cauzele alunecarilor si împiedicarilor. Acestea pot fi subsumate unui numar de factori de risc :
    de mediu (de exemplu suprafata pardoselii);
    de contaminare (de exemplu apa împrastiata pe pardoseala);
    organizationali (de exemplu lipsa unor sisteme de curatenie);
    încaltaminte; si
    factori individuali (de exemplu lucratori cu disabilitati).

Cinci puncte care trebuie luate în considerare

    Locurile de munca interioare, fie ca este vorba de sala de clasa, de cancelarie sau de o bucatarie, trebuie sa fie ventilate si illuminate corespunzator, sa aiba un nivel adecvat de umiditate, spatiu suficient si sa fie curate.
    Daca în incinta institutiei intra vehicule, trebuie ca semnalizarea sa fie clara si acolo unde este posibil sa se faca delimitarea între zona carosabila si cea pietonala.
    Pardoselile trebuie bine întretinute, pastrate curate pentru reducerea riscurilor de alunecare si împiedicare.
    Se va acorda o atentie speciala protectiei împotriva caderilor de la înaltime în zone cum ar fi balcoanele si casa scarilor. Ar putea fi necesara o protectie suplimentara a balustradelor pentru copiii foarte mici.
    Usile si ferestrele transparente trebuie marcate clar si realizate dintr-un material corespunzator.

2.ÎNTRETINERE

În activitatile de întretinere si reparare a cladirilor unitatilor de învatamânt pot fi implicati contractori externi. Este necesara o comunicare clara între unitatea de învatamânt si contractant pentru a se asigura atât securitatea lucratorilor cât si a elevilor. Contractorii trebuie sa fie avizati asupra riscurilor suplimentare în munca din cadrul institutiilor de învatamânt, iar corpul profesoral trebuie instruit cu privire la procedurile aplicabile în vederea tinerii elevilor la distanta fata zona de lucru.
În vederea reducerii riscului accidentelor de transport, livrarile trebuie planificate astfel încât vehiculele sa nu se afle la locul de munca în momentul în care elevii intra sau pleaca din incinta de învatamânt.
Trebuie luata în considerare si activitatea zilnica de întretinere a locului de munca, cum ar fi curatenia si micile reparatii. Lucratorii si elevii trebuie protejati de orice riscuri specifice (de exemplu lichide toxice de curatat).
Depozitarea în siguranta a substantelor si uneltelor poate avea o importanta semnificativa.

3.PAZA CONTRA INCENDIILOR SI PLANUL DE URGENTA

În fiecare institutie de învatamânt trebuie luate masuri adecvate de paza contra incendiilor, cu proceduri de evacuare în caz de urgenta, testate în mod regulat, semnalizarea cailor de evacuare în caz de urgenta, precum si extinctoare si alte echipamente similare. Trebuie sa existe proceduri de urgenta pentru situatii cum sunt accidentele din atelierele scolare si pe terenurile de joaca.

4.SECURITATEA SI SANATATEA ÎN SALILE DE CURSURI SI ÎN LOCURILE DE JOACA

Salile de cursuri si locurile de joaca sunt locurile în care elevii sunt cel mai  mult expusi riscurilor cauzate de materialele necesare desfasurarii cursurilor, aparatele, dispozitivele specifice locurilor de joaca.
Nivelul de educatie va influenta semnificativ tipul de pericol si nivelul de risc, dar exista câteva puncte comune:
    Instructiunile scrise trebuie afisate la loc vizibil si regulile de securitate evidentiate ;
    Instructiunile de securitate trebuie prezentate verbal si comunicate la începutul fiecarui ciclu scolar atât salariatilor proprii cât si aduse la cunostinta parintilor si a elevilor ;
    Educatorii trebuie sa aiba un comportament exemplar din punct de vedere al securitatii ;
    Trebuie sa existe o supraveghere suficienta în orice moment ;
    Orice persoana care lucreaza cu un echipament tehnic trebuie sa cunoasca în întregime instructiunilor de utilizare si întretinere, si cerintele de securitate si sanatate ;
    Trebuie purtat echipamentul individual de protectie si îmbracamintea de lucru adecvate
    Echipamentele si dispozitivele trebuie verificate si întretinute în mod regulat ;
    Substantele periculoase, uneltele si echipamentele trebuie depozitate în locuri sigure pentru a preveni utilizarea lor neautorizata ;
    Salile de cursuri, de servire a mesei, de odihna, de joaca trebuie sa fie curate, având echipamentul bine întretinut si cu o securitate foarte mare la utilizare;
    Trebuie asigurata dotarea corespunzatoare pentru prim ajutor, pentru utilizare în cazul unui eveniment sau situatie de urgenta.

5.AFECTIUNI MUSCULO-SCHELETALE

Manipularea manuala implica deplasarea sarcinilor grele prin utilizarea fortei manuale sau corporale si trebuie evitata. În sectorul învatamânt exista un risc specific de vatamare, în unitatile în care copiii trebuie ridicati. Afectiuni la nivelul membrelor superioare pot fi cauzate si de proiectarea deficitara din punctul de vedere ergonomic a locurilor de munca si a posturilor de lucru, de exemplu în timpul lucrului prelungit la calculator în birourile scolii.

VIOLENTA

Violenta la locul de munca reprezinta orice incident în care o persoana este abuzata, amenintata sau agresata la locul de munca si care îi pune în pericol securitatea, sanatatea, starea de bine sau eficienta profesionala. Ea include insultele, amenintarile, sau agresiunile fizice sau psihice exercitate de persoane din afara institutiei asupra unei persoane care se afla la locul
de munca. Violentele pot avea si o dimensiune rasiala sau sexuala.
Lucratorii din sectorul învatamânt pot fi uneori victime ale violentei pentru ca agresorii îi considera „reprezentanti” ai institutiei sau sistemului. implica :
    raporturi directe cu elevii si/sau cu cei care îi au sub supravghere
    lucrul la ore târzii sau singuri ;
    efectuarea de vizite în afara institutiei sau la domicliu ; sau
    lucrul cu copiii care au nevoi speciale.

6.INTIMIDAREA

Intimidarea poate fi definita ca un comportament repetat si irational împotriva unui angajat sau grup de angajati, care creeaza un risc pentru securitate si sanatate. Spre deosebire de violenta, care de obicei provine din exterior, intimidarea apare între colegi. Cel mai bun mijloc de a lupta împotriva intimidarii este atât prin crearea unei culturi organizationale pe baza de standarde si valori care lupta împotriva intimidarii si cât si prin îmbunatatirea mediului de munca psihosocial, de exemplu prin evitarea neclaritatilor din descrierea rolului si sarcinilor fiecaruia.
       Masuri de securitate a muncii în timpul lucrului cu calculatorul.

Atunci când avem de lucru la calculator, este bine sa tinem cont de o serie de masuri de protectie, dintre care amintesc în cele ce urmeaza:
•    Calculatorul si celelalte componente se vor conecta la retea prin intermediul alimentatoarelor cu prize de împamântare.
•    La achizitionarea calculatorului, este bine sa aveti în vedere ca acesta sa dispuna de o tastatura ergonomica, astfel conceputa încât sa reduca durerile provocate în încheietura mâinii si în degete de utilizarea îndelungata sau miscarile repetitive.
•    Amplasarea calculatorului se va face astfel încât sa existe spatiu între el si perete, pentru aerisire.
•    Nu se va aseza nimic pe monitor si nu se vor acoperi gaurile pentru aerisire.
•    În timp ce calculatorul este pornit, nu se vor conecta alte componente (tastatura, imprimanta, etc); deoarece se pot produce defectiuni la componentele calculatorului.
•    Asigurati-va ca scaunul are înaltimea potrivita.
•    Deoarece monitorul emite radiatii electromagnetice daunatoare, este bine sa fie prevazut cu ecran de protectie.
•    Nu este indicat sa dati luminozitatea la maxim, imaginea oboseste ochii.
•    Nu asezati lichide  în apropierea calculatorului, deoarece prin varsare ar putea produce deteriorarea tastaturii.
•    Nu stati timp îndelungat în fata calculatorului; concentrarea îndelungata asupra ecranului sau a tastaturii produce dureri de cap si obosirea ochilor.
•    Cel putin o data pe ora parasiti lucrul la calculator si odihniti-va antebratele.

•    Dupa terminarea lucrului la calculator, îndreptati-va umerii si faceti câteva exercitii de rotire a capului.

Sfaturi tehnice de utilizare a calculatorului.
•    Evitati folosirea unor dischete fara a le fi verificat în prealabil daca nu sunt infectate cu virusi.
•    Când pornesti calculatorul, verifica daca nu exista o discheta în unitatea de floppy.
•    Curatati mouse-ul atunci când cursorul face salturi pe ecran.
•    Nu pastrati dischetele în vecinatatea telefonului, pe calculator, televizor sau difuzoare.
•    Atunci când calculatorul este oprit, acoperiti-l cu huse speciale pentru o mai buna protectie împotriva prafului.

PREVENIREA INCENDIILOR SI A EXPLOZIILOR
Masuri si mijloace de prevenire a incendiilor si exploziilor

1. Înlaturarea eventualelor cauze de provocare a incendiilor si exploziilor, prin proiectarea procesului tehnologic.
2. Evitarea formarii în hale de productie a amestecurilor explozive prin curatarea în mod periodic a prafului de pe toate suprafetele încarcate cu electricitate statica.
3. Marirea umiditatii relative a aerului, acolo unde produsele permit.
4. Prevederea unor aparate de deconectare automata în caz de avarie.
5. Prevederea în depozitele de materiale combustibile a instalatiilor speciale de declansare automata a stropirii cu apa la ridicarea temperaturii.
6. Amenajarea unor spatii pentru fumat.
7. Asigurarea unei bune evacuari a oamenilor si a bunurilor din cladire în caz de incendiu.
8. Instalarea de scari de incendiu, guri de apa, cu utilajul necesar (furtun cu lance, pompe etc.).
9. Ignifugarea materialelor combustibile folosite în constructii.
10. Marcarea zonelor periculoase, a mediilor explozive, a cailor de evacuare din cladiri si asigurarea unor bune conditii pentru interventia rapida la stingerea incendiilor.
11. Organizarea de formatii de pompieri voluntari si special angajati.
12. Interzicerea folosirii flacarii deschise, a fumatului în medii periculoase.
13. Stabilirea unor sarcini precise privind prevenirea si combaterea incendiilor si asigurarea prelucrarii si afisarii lor.
14. Instruirea muncitorilor si raspândirea cunostintelor tehnice referitoare la cauzele si prevenirea incendiilor.
15. Dotarea cu utilaje si materiale tehnice de combatere a incendiilor (lopeti, pompe de mâna, stingatoare manuale, motopompe, autopompe, instalatii cu retele de apa etc.).

Offline

#13 2011-11-02 14:34:35

Mariana Ionescu
New member
Registered: 2011-11-02
Posts: 1

Re: Instructiuni proprii

Buna ziua
As dori da ma ajutati cu niste instructiuni si evaluare pentru  parchetar
va multumesc

Offline

#14 2011-11-02 19:06:56

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

Extras din NSSM COD 27

5.8. Lucrări de parchete
Art.339.
Transportul parchetului se va face în pachete (legături ).
Art.340.
Depozitarea legăturilor de parchet la locul de punere în operă se va face în stive de maximum 1 m înălţime, cu respectarea prevederilor capitolului care se referă la depozitarea materialelor.
Art.341.
La lucrările de parchete, care se execută în încăperi închise, acestea trebuie să fie în permanenţă ventilate pentru evacuarea prafului cu instalaţii de ventilare adecvate.
Art.342.
Baterea parchetului se va face cu scule în perfectă stare conform prevederilor capitolului care se referă la scule şi dispozitive.
Art.343.
Cuiele necesare baterii parchetului se vor ţine într-o lădiţă specială. Este interzisă răspândirea cuielor pe stratul suport sau pe parchet. Este interzisă ţinerea cuielor în gură.
Art.344.
Muncitorii parchetari vor lucra numai încălţaţi.
Art.345.
Maşinile electrice de raşchetat şi lustruit parchetul vor fi obligatoriu legate la pământ prin nulul de protecţie. Conductorii electrici care fac legătura de la priză la maşină vor fi izolaţi în tub de cauciuc.
Art.346.
Muncitorii care lucrează la maşinile electrice de raşchetat şi lustruit parchetul, vor fi special instruiţi şi cu normele care se referă la măsurile de protecţie contra electrocutării. Ei vor purta în mod obligatoriu echipament de protecţie electroizolant.
Art.347.
Maşinile electrice de raşchetat şi lustruit parchetul, vor fi zilnic verificate, înainte de începerea lucrului. În cazul în care în timpul lucrului se iveşte o defecţiune la maşină, aceasta va fi imediat deconectată şi anunţat şeful de şantier care va trimite electricianul de şantier pentru a o repara. Este interzis muncitorilor de a încerca repararea maşinilor.
Art.348.
Este interzisă începerea lucrului cu maşina electrică de raşchetat, înainte de a se verifica dacă toate lamele de parchetat sunt bine bătute, pentru a preîntâmpina o eventuală smulgere şi proiectare a acestora de către maşină.
Art.349.
În cazul în care maşina de raşchetat sau lustruit parchetul trebuie să fie mutată la un alt loc de muncă, înainte de a se executa această operaţie, va fi deconectată de la sursa de curent.
Art.350.
La întreruperea lucrului, în timpul pauzei şi la terminarea programului, maşina se va deconecta obligatoriu de la sursa de alimentare. Se interzice lăsarea maşinii neasigurată după terminarea lucrului. Ea va fi încuiată, împreună cu cablurile de alimentare, într-o încăpere sigură.
Art.351.
La raşchetarea (curăţarea) manuală a parchetului, cu rindeaua, aceasta se va verifica înainte de începerea lucrului, mânerele trebuind să fie suficient de solide şi să nu prezinte fisuri sau aşchieri.
Art.352.
La raşchetarea (curăţarea) manuală a parchetului cu ţiclingul acesta trebuie să aibă o apărătoare, care să îmbrace ţiclingul, permiţând ieşirea în afară numai a părţii tăietoare.
Art.353.
În încăperile unde se ceruieşte parchetul cu ceară dizolvată în benzină, sau cu palux se interzice fumatul şi executarea lucrărilor care necesită folosirea focului, producerea de scântei etc. Pe uşile acestor încăperi vor fi montate tăbliţe avertizoare. Aceste încăperi vor fi în permanenţă aerisite.

Offline

#15 2012-03-07 20:27:29

berutza
New member
Registered: 2012-03-07
Posts: 3

Re: Instructiuni proprii

as dori si eu instructiuni proprii pentru salile de sport si terenuri de sport

Offline

#16 2012-03-17 12:15:32

ancad_c
New member
Registered: 2012-03-17
Posts: 2

Re: Instructiuni proprii

BUNA ZIUA V-AS RUGA URGENT UN MODEL DE EVALUARE RISCURI MEDIC DERMATOLOG

Offline

#17 2012-03-17 12:17:08

ancad_c
New member
Registered: 2012-03-17
Posts: 2

Re: Instructiuni proprii

DACA SE POATE, E-MAIL PENTRU MEDIC DERMATOLOG: ancad_c@yahoo.com

Offline

#18 2012-03-22 11:47:30

Down21
New member
Registered: 2012-03-22
Posts: 1

Re: Instructiuni proprii

Multumesc de informatii sunt foarte utile!

Offline

#19 2012-06-27 08:33:38

pacepa_2001
New member
Registered: 2012-06-27
Posts: 1

Re: Instructiuni proprii

Va rog sa ma ajutati cu niste instructiuni proprii pentru agent de interventie si agent de paza.Va multumesc anticipat.

Offline

#20 2013-08-29 08:47:00

prestagver
New member
Registered: 2013-01-31
Posts: 2

Re: Instructiuni proprii

Buna ziua! ma poate ajuta cineva cu instructiuni proprii pentru balastiere? multumesc!

Offline

#21 2013-09-03 08:39:32

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: Instructiuni proprii

Gasesti cate ceva in NSSM cod 10 - Norme de securitate a muncii privind montarea, exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB