SSMAudit.ro ofera servicii de calitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fiind partenerul de afaceri ideal al societatilor comerciale care doresc sa fie competitive pe piata muncii, bazandu-se pe un sistem de management al securitatii muncii actual, flexibil si eficient ca si componenta de baza in cadrul implementarii sistemului de management in integralitatea sa.

Activitatea de Securitate si Sanatate in Munca este complexa si se desfasoara in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, legislatie ce a suferit modificari semnificative o data cu integrarea tarii noastre la Uniunea Europeana. Astfel, accentul s-a mutat pe impunerea de rezultate, respectiv cerinte de securitate si sanatate in munca de a caror realizare raspund angajatorii, lasandu-le acestora si responsabilitatea de a stabili, impreuna cu specialistii, solutiile si masurile de prevenire si protectie care sa indeplineasca aceste cerinte.

Legea nr. 319/2006 cuprinde dispozitii generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, delimiteaza domeniul de aplicare, defineste o serie de termeni, detaliaza cele mai importante obligatii atat ale angajatorilor cat si ale angajatilor, stabileste reguli cu privire la informarea si consultarea salariatilor, la comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor, precum si raspunderea juridica, penala, administrativa si disciplinara in domeniu. Aceasta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca. S-au adoptat de asemenea o serie de acte normative prin care s-au transpus directivele specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, acte ce constituie legislatia secundara in materie, s-au emis ordine ministeriale in aplicarea legislatiei, reconstruindu-se astfel intregul sistem legislativ in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Toata aceasta constructie juridica reflecta importanta institutiei in domeniul relatiilor individuale si colective de munca, a carei reglementare are ca scop final instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

Serviciile noastre in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca se pliaza cerintelor dumneavoastra specifice in vederea mentinerii unor inalte standarde profesionale, oferind protectie angajatorului si angajatilor atat in activitatea curenta a societatii, cat si in situatia producerii nedoritelor accidente de munca.